• • YARGININ BAĞIMSIZLIĞINI VE TARAFSIZLIĞINI HÜKME BAĞLIYOR
ESKİ MADDE MADDE 9. YARGI YETKİSİ, TÜRK MİLLETİ ADINA BAĞIMSIZ MAHKEMELERCE KULLANILIR.
YENİ MADDE 7/11/1982 TARİHLİ VE 2709 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ 9 UNCU MADDESİNE“BAĞIMSIZ” İBARESİNDEN SONRA GELMEK ÜZERE “VE TARAFSIZ” İBARESİ EKLENMİŞTİR.

 • • MİLLETVEKİLİ SAYISINI 550’DEN 600’E ÇIKARIYOR
ESKİ MADDE MADDE 75.(DEĞİŞİK: 17.5.1987 - 3361/2 MD; 23.7.1995 - 4121/8 MD.) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL OYLA SEÇİLEN BEŞYÜZELLİ MİLLETVEKİLİNDEN OLUŞUR.
YENİ MADDE 2709 SAYILI KANUNUN 75 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN “BEŞYÜZELLİ” İBARESİ “ALTIYÜZ” ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

 • • MİLLETVEKİLİ SAYISI 550’DEN 600’E ÇIKIYOR

1) Bu düzenlemeyle temsiliyet genişleyecek, artan nüfusun Mecliste temsili sağlanacak.

2) Vatandaşımız kendi ilinde daha fazla temsilciye sahip olacak.

3) Siyasette daha fazla temsil imkânı sağlanacak.

 • • SEÇİLME YAŞINI 25’TEN 18’E İNDİRİYOR
ESKİ MADDE MADDE 76.(DEĞİŞİK : 13.10.2006 - 5551/1 MD.) YİRMİBEŞ YAŞINI DOLDURAN HER TÜRK MİLLETVEKİLİ SEÇİLEBİLİR. (DEĞİŞİK : 27.12.2002 - 4777/1 MD.) EN AZ İLKOKUL MEZUNU OLMAYANLAR, KISITLILAR, YÜKÜMLÜ OLDUĞU ASKERLİK HİZMETİNİ YAPMAMIŞ OLANLAR, KAMU HİZMETİNDEN YASAKLILAR, TAKSİRLİ SUÇLAR HARİÇ TOPLAM BİR YIL VEYA DAHA FAZLA HAPİS İLE AĞIR HAPİS CEZASINA HÜKÜM GİYMİŞ OLANLAR; ZİMMET, İHTİLÂS, İRTİKÂP, RÜŞVET, HIRSIZLIK, DOLANDIRICILIK, SAHTECİLİK, İNANCI KÖTÜYE KULLANMA, DOLANLI İFLAS GİBİ YÜZ KIZARTICI SUÇLARLA, KAÇAKÇILIK, RESMÎ İHALE VE ALIM SATIMLARA FESAT KARIŞTIRMA, DEVLET SIRLARINI AÇIĞA VURMA, TERÖR EYLEMLERİNE KATILMA VE BU GİBİ EYLEMLERİ TAHRİK VE TEŞVİK SUÇLARINDAN BİRİYLE HÜKÜM GİYMİŞ OLANLAR, AFFA UĞRAMIŞ OLSALAR BİLE MİLLETVEKİLİ SEÇİLEMEZLER. HÂKİMLER VE SAVCILAR, YÜKSEK YARGI ORGANLARI MENSUPLARI, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANLARI, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELERİ, KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ MEMUR STATÜSÜNDEKİ GÖREVLİLERİ İLE YAPTIKLARI HİZMET BAKIMINDAN İŞÇİ NİTELİĞİ TAŞIMAYAN DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ VE SİLAHLI KUVVETLER MENSUPLARI, GÖREVLERİNDEN ÇEKİLMEDİKÇE, ADAY OLAMAZLAR VE MİLLETVEKİLİ SEÇİLEMEZLER.
YENİ MADDE 2709 SAYILI KANUNUN 76 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “YİRMİBEŞ” İBARESİ “ONSEKİZ” ŞEKLİNDE, İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “YÜKÜMLÜ OLDUĞU ASKERLİK HİZMETİNİ YAPMAMIŞ OLANLAR,” İBARESİ “ASKERLİKLE İLİŞİĞİ OLANLAR,” ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

 • • TBMM SEÇİMLERİ 4 YILDA BİRDEN 5 YILDA BİRE ÇIKIYOR
 • • TBMM VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ AYNI GÜN YAPILIYOR
 • • CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE İKİ TURLU SİSTEM UYGULANIYOR
ESKİ MADDE MADDE 77.(DEĞİŞİK: 31.5.2007-5678/1MD)TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN SEÇİMLERİ DÖRT YILDA BİR YAPILIR. MECLİS, BU SÜRE DOLMADAN SEÇİMİN YENİLENMESİNE KARAR VEREBİLECEĞİ GİBİ, ANAYASADA BELİRTİLEN ŞARTLAR ALTINDA CUMHURBAŞKANINCA VERİLECEK KARARA GÖRE DE SEÇİMLER YENİLENİR. SÜRESİ BİTEN MİLLETVEKİLİ YENİDEN SEÇİLEBİLİR. YENİLENMESİNE KARAR VERİLEN MECLİSİN YETKİLERİ, YENİ MECLİSİN SEÇİLMESİNE KADAR SÜRER.
YENİ MADDE 2709 SAYILI KANUNUN 77 NCİ MADDESİ BAŞLIĞIYLA BİRLİKTE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
C. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VE CUMHURBAŞKANININ SEÇİM DÖNEMİ MADDE 77- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ BEŞ YILDA BİR AYNI GÜNDE YAPILIR.
SÜRESİ BİTEN MİLLETVEKİLİ YENİDEN SEÇİLEBİLİR.
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE BİRİNCİ OYLAMADA GEREKLİ ÇOĞUNLUĞUN SAĞLANAMAMASI HALİNDE 101İNCİ MADDEDEKİ USULE GÖRE İKİNCİ OYLAMA YAPILIR.

 • • CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NİN ÖZELLİĞİ GEREĞİ GÜVENOYU VE GENSORU UYGULAMASI KALKIYOR
 • • GÜVENOYUNU BİZZAT SEÇİMLE MİLLET VERİYOR
 • • MİLLET CUMHURBAŞKANI’NI KENDİ OYUYLA SEÇTİĞİ İÇİN, KURULACAK HÜKÜMETE DE 5 YILLIĞINA GÜVENOYU VERMİŞ OLUYOR
ESKİ MADDE MADDE 87.(DEĞİŞİK: 3.10.2001-4709/28 MD., 7.5.2004-5170/6 MD.)TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ, KANUN KOYMAK, DEĞİŞTİRMEK VE KALDIRMAK; BAKANLAR KURULUNU VE BAKANLARI DENETLEMEK; BAKANLAR KURULUNA BELLİ KONULARDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇIKARMA YETKİSİ VERMEK; BÜTÇE VE KESİNHESAP KANUN TASARILARINI GÖRÜŞMEK VE KABUL ETMEK; PARA BASILMASINA VE SAVAŞ İLÂNINA KARAR VERMEK; MİLLETLERARASI ANDLAŞMALARIN ONAYLANMASINI UYGUN BULMAK, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYE TAMSAYISININ BEŞTE ÜÇ ÇOĞUNLUĞUNUN KARARI İLE GENEL VE ÖZEL AF İLÂNINA KARAR VERMEK VE ANAYASANIN DİĞER MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN YETKİLERİ KULLANMAK VE GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEKTİR.
YENİ MADDE 2709 SAYILI KANUNUN 87 NCİ MADDESİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
MADDE 87- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ, KANUN KOYMAK, DEĞİŞTİRMEK VE KALDIRMAK; BÜTÇE VE KESİNHESAP KANUN TEKLİFLERİNİ GÖRÜŞMEK VE KABUL ETMEK; PARA BASILMASINA VE SAVAŞ İLÂNINA KARAR VERMEK; MİLLETLERARASI ANDLAŞMALARIN ONAYLANMASINI UYGUN BULMAK, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYE TAMSAYISININ BEŞTE ÜÇ ÇOĞUNLUĞUNUN KARARI İLE GENEL VE ÖZEL AF İLÂNINA KARAR VERMEK VE ANAYASANIN DİĞER MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN YETKİLERİ KULLANMAK VE GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEKTİR.

 

 • • MECLİS DENETLEMESİ “MECLİS ARAŞTIRMASI”, “GENEL GÖRÜŞME” VE “YAZILI SORU” İLE YAPILIYOR
 • • CUMHURBAŞKANI VE HÜKÜMET ÜYELERİ İÇİN MECLİS SORUŞTURMASI DAHA KAPSAMLI HALE GETİRİLİYOR
 • • YAZILI SORUYA 15 GÜN İÇİNDE CEVAP VERİLMESİ MECBURİYETİ GETİRİLİYOR
ESKİ MADDE MADDE 98.TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SORU, MECLİS ARAŞTIRMASI, GENEL GÖRÜŞME, GENSORU VE MECLİS SORUŞTURMASI YOLLARIYLA DENETLEME YETKİSİNİ KULLANIR. SORU, BAKANLAR KURULU ADINA, SÖZLÜ VEYA YAZILI OLARAK CEVAPLANDIRILMAK ÜZERE BAŞBAKAN VEYA BAKANLARDAN BİLGİ İSTEMEKTEN İBARETTİR. MECLİS ARAŞTIRMASI, BELLİ BİR KONUDA BİLGİ EDİNİLMEK İÇİN YAPILAN İNCELEMEDEN İBARETTİR.
GENEL GÖRÜŞME, TOPLUMU VE DEVLET FAALİYETLERİNİ İLGİLENDİREN BELLİ BİR KONUNUN, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL KURULUNDA GÖRÜŞÜLMESİDİR. SORU, MECLİS ARAŞTIRMASI VE GENEL GÖRÜŞME İLE İLGİLİ ÖNERGELERİN VERİLME ŞEKLİ, İÇERİĞİ VE KAPSAMI İLE CEVAPLANDIRILMA, GÖRÜŞME VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ MECLİS İÇTÜZÜĞÜ İLE DÜZENLENİR.
YENİ MADDE 2709 SAYILI KANUNUN 98 İNCİ MADDESİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMİŞ VE KENAR BAŞLIĞI METİNDEN ÇIKARILMIŞTIR. MADDE 98- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ; MECLİS ARAŞTIRMASI, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE YAZILI SORU YOLLARIYLA BİLGİ EDİNME VE DENETLEME YETKİSİNİ KULLANIR. MECLİS ARAŞTIRMASI, BELLİ BİR KONUDA BİLGİ EDİNMEK İÇİN YAPILAN İNCELEMEDEN İBARETTİR. GENEL GÖRÜŞME, TOPLUMU VE DEVLET FAALİYETLERİNİ İLGİLENDİREN BELLİ BİR KONUNUN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL KURULUNDA GÖRÜŞÜLMESİDİR. MECLİS SORUŞTURMASI, CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI VE BAKANLAR HAKKINDA 106 NCI MADDENİN BEŞİNCİ, ALTINCI VE YEDİNCİ FIKRALARI UYARINCA YAPILAN SORUŞTURMADAN İBARETTİR. YAZILI SORU; YAZILI OLARAK EN GEÇ ONBEŞ GÜN İÇİNDE CEVAPLANMAK ÜZERE MİLLETVEKİLLERİNİN, CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI VE BAKANLARA YAZILI OLARAK SORU SORMALARINDAN İBARETTİR. MECLİS ARAŞTIRMASI, GENEL GÖRÜŞME VE YAZILI SORU ÖNERGELERİNİN VERİLME ŞEKLİ, İÇERİĞİ VE KAPSAMI İLE ARAŞTIRMA USULLERİ MECLİS İÇTÜZÜĞÜ İLE DÜZENLENİR.

 • • CUMHURBAŞKANI’NIN ADAYLIK VE SEÇİM ŞARTLARI TANIMLANIYOR
 • • “CUMHURBAŞKANI SEÇİLENİN, VARSA PARTİSİ İLE İLİŞİĞİ KESİLİR” HÜKMÜ KALKIYOR
 • • CUMHURBAŞKANI SİYASİ PARTİ ÜYESİ OLABİLİYOR
 • • CUMHURBAŞKANLIĞI SÜRESİ 2 DÖNEMLE, YANİ EN FAZLA 10 YILLA SINIRLANDIRILIYOR
 • • CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE PARTİLER İÇİN ADAY GÖSTERME ŞARTLARI GENİŞLETİLİP KOLAYLAŞTIRILIYOR
 • • VATANDAŞLAR DA (100 BİN İMZA İLE) CUMHURBAŞKANI ADAYI GÖSTEREBİLİYOR
ESKİ MADDE A. NİTELİKLERİ VE TARAFSIZLIĞI
MADDE 101.(DEĞİŞİK: 31.5.2007-5678/4MD ) CUMHURBAŞKANI, KIRK YAŞINI DOLDURMUŞ VE YÜKSEK ÖĞRENİM YAPMIŞ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELERİ VEYA BU NİTELİKLERE VE MİLLETVEKİLİ SEÇİLME YETERLİĞİNE SAHİP TÜRK VATANDAŞLARI ARASINDAN, HALK TARAFINDAN SEÇİLİR. CUMHURBAŞKANININ GÖREV SÜRESİ BEŞ YILDIR. BİR KİMSE EN FAZLA İKİ DEFA CUMHURBAŞKANI SEÇİLEBİLİR. CUMHURBAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELERİ İÇİNDEN VEYA MECLİS DIŞINDAN ADAY GÖSTERİLEBİLMESİ YİRMİ MİLLETVEKİLİNİN YAZILI TEKLİFİ İLE MÜMKÜNDÜR. AYRICA, EN SON YAPILAN MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİNDE GEÇERLİ OYLAR TOPLAMI BİRLİKTE HESAPLANDIĞINDA YÜZDE ONU GEÇEN SİYASİ PARTİLER ORTAK ADAY GÖSTEREBİLİR. CUMHURBAŞKANI SEÇİLENİN, VARSA PARTİSİ İLE İLİŞİĞİ KESİLİR VE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELİĞİ SONA ERER.
YENİ MADDE 2709 SAYILI KANUNUN 101 İNCİ MADDESİ BAŞLIĞIYLA BİRLİKTE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
A. ADAYLIK VE SEÇİMİ
MADDE 101-CUMHURBAŞKANI, KIRK YAŞINI DOLDURMUŞ, YÜKSEKÖĞRENİM YAPMIŞ, MİLLETVEKİLİ SEÇİLME YETERLİLİĞİNE SAHİP, TÜRK VATANDAŞLARI ARASINDAN, DOĞRUDAN HALK TARAFINDAN SEÇİLİR. CUMHURBAŞKANININ GÖREV SÜRESİ BEŞ YILDIR. BİR KİMSE EN FAZLA İKİ DEFA CUMHURBAŞKANI SEÇİLEBİLİR. CUMHURBAŞKANLIĞINA, SİYASİ PARTİ GRUPLARI, EN SON YAPILAN GENEL SEÇİMLERDE TOPLAM GEÇERLİ OYLARIN TEK BAŞINA VEYA BİRLİKTE EN AZ YÜZDE BEŞİNİ ALMIŞ OLAN SİYASİ PARTİLER İLE EN AZ YÜZ BİN SEÇMEN ADAY GÖSTEREBİLİR. CUMHURBAŞKANI SEÇİLEN MİLLETVEKİLİNİN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELİĞİ SONA ERER. GENEL OYLA YAPILACAK SEÇİMDE, GEÇERLİ OYLARIN SALT ÇOĞUNLUĞUNU ALAN ADAY CUMHURBAŞKANI SEÇİLİR. İLK OYLAMADA BU ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA, BU OYLAMAYI İZLEYEN İKİNCİ PAZAR GÜNÜ İKİNCİ OYLAMA YAPILIR. BU OYLAMAYA, İLK OYLAMADA EN ÇOK OY ALMIŞ İKİ ADAY KATILIR VE GEÇERLİ OYLARIN ÇOĞUNLUĞUNU ALAN ADAY CUMHURBAŞKANI SEÇİLİR. İKİNCİ OYLAMAYA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN BİRİNİN HERHANGİ BİR NEDENLE SEÇİME KATILMAMASI HALİNDE; İKİNCİ OYLAMA, BOŞALAN ADAYLIĞIN BİRİNCİ OYLAMADAKİ SIRAYA GÖRE İKAME EDİLMESİ SURETİYLE YAPILIR. İKİNCİ OYLAMAYA TEK ADAYIN KALMASI HALİNDE, BU OYLAMA REFERANDUM ŞEKLİNDE YAPILIR. ADAY, GEÇERLİ OYLARIN SALT ÇOĞUNLUĞUNU ALDIĞI TAKDİRDE CUMHURBAŞKANI SEÇİLİR. OYLAMADA, ADAYIN GEÇERLİ OYLARIN ÇOĞUNLUĞUNU ALAMAMASI HALİNDE, SADECE CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ YENİLENİR. SEÇİMLERİN TAMAMLANAMAMASI HALİNDE, YENİSİ GÖREVE BAŞLAYINCAYA KADAR MEVCUT CUMHURBAŞKANININ GÖREVİ DEVAM EDER. CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DİĞER USUL VE ESASLAR KANUNLA DÜZENLENİR.

 • • YÖNETİMDE ÇİFT BAŞLILIK ORTADAN KALKIYOR
 • • CUMHURBAŞKANI İLE BAŞBAKAN’IN YETKİLERİ BİRLEŞTİRİLİYOR
 • • CUMHURBAŞKANI YÜRÜTMENİN BAŞI OLUYOR
 • • CUMHURBAŞKANI, YARDIMCILARINI VE BAKANLARI ATAMA VE GÖREVDEN ALMA YETKİSİNE KAVUŞUYOR
 • • ÜST DÜZEY KAMU YÖNETİCİLERİNİ ATAMA VE GÖREVDEN ALMA YETKİSİNE KAVUŞUYOR
 • • CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ÇIKARMA HAKKI KAZANIYOR
ESKİ MADDE MADDE 104.CUMHURBAŞKANI DEVLETİN BAŞIDIR. BU SIFATLA TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ VE TÜRK MİLLETİNİN BİRLİĞİNİ TEMSİL EDER; ANAYASANIN UYGULANMASINI, DEVLET ORGANLARININ DÜZENLİ VE UYUMLU ÇALIŞMASINI GÖZETİR. BU AMAÇLARLA ANAYASANIN İLGİLİ MADDELERİNDE GÖSTERİLEN ŞARTLARA UYARAK YAPACAĞI GÖREV VE KULLANACAĞI YETKİLER ŞUNLARDIR:
A) YASAMA İLE İLGİLİ OLANLAR :
GEREKLİ GÖRDÜĞÜ TAKDİRDE, YASAMA YILININ İLK GÜNÜ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPMAK, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİ GEREKTİĞİNDE TOPLANTIYA ÇAĞIRMAK, KANUNLARI YAYIMLAMAK, KANUNLARI TEKRAR GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE GERİ GÖNDERMEK, ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN KANUNLARI GEREKLİ GÖRDÜĞÜ TAKDİRDE HALKOYUNA SUNMAK, KANUNLARIN, KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARNAMELERİN, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜNÜN, TÜMÜNÜN VEYA BELİRLİ HÜKÜMLERİNİN ANAYASAYA ŞEKİL VEYA ESAS BAKIMINDAN AYKIRI OLDUKLARI GEREKÇESİ İLE ANAYASA MAHKEMESİNDE İPTAL DAVASI AÇMAK, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SEÇİMLERİNİN YENİLENMESİNE KARAR VERMEK,
B) YÜRÜTME ALANINA İLİŞKİN OLANLAR :
BAŞBAKANI ATAMAK VE İSTİFASINI KABUL ETMEK, BAŞBAKANIN TEKLİFİ ÜZERİNE BAKANLARI ATAMAK VE GÖREVLERİNE SON VERMEK, GEREKLİ GÖRDÜĞÜ HALLERDE BAKANLAR KURULUNA BAŞKANLIK ETMEK VEYA BAKANLAR KURULUNU BAŞKANLIĞI ALTINDA TOPLANTIYA ÇAĞIRMAK, YABANCI DEVLETLERE TÜRK DEVLETİNİN TEMSİLCİLERİNİ GÖNDERMEK, TÜRKİYE CUMHURİYETİNE GÖNDERİLECEK YABANCI DEVLET TEMSİLCİLERİNİ KABUL ETMEK, MİLLETLERARASI ANDLAŞMALARI ONAYLAMAK VE YAYIMLAMAK, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ADINA TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN BAŞKOMUTANLIĞINI TEMSİL ETMEK, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN KULLANILMASINA KARAR VERMEK, GENELKURMAY BAŞKANINI ATAMAK, MİLLÎ GÜVENLİK KURULUNU TOPLANTIYA ÇAĞIRMAK, MİLLÎ GÜVENLİK KURULUNA BAŞKANLIK ETMEK, BAŞKANLIĞINDA TOPLANAN BAKANLAR KURULU KARARIYLA SIKIYÖNETİM VEYA OLAĞANÜSTÜ HAL İLÂN ETMEK VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇIKARMAK, KARARNAMELERİ İMZALAMAK, SÜREKLİ HASTALIK, SAKATLIK VE KOCAMA SEBEBİ İLE BELİRLİ KİŞİLERİN CEZALARINI HAFİFLETMEK VEYA KALDIRMAK, DEVLET DENETLEME KURULUNUN ÜYELERİNİ VE BAŞKANINI ATAMAK, DEVLET DENETLEME KURULUNA İNCELEME, ARAŞTIRMA VE DENETLEME YAPTIRTMAK, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELERİNİ SEÇMEK, ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİNİ SEÇMEK,
C) YARGI İLE İLGİLİ OLANLAR :
ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİNİ, DANIŞTAY ÜYELERİNİN DÖRTTE BİRİNİ, YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI VE YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİNİ, ASKERÎ YARGITAY ÜYELERİNİ, ASKERÎ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ ÜYELERİNİ, HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELERİNİ SEÇMEK. UMHURBAŞKANI, AYRICA ANAYASADA VE KANUNLARDA VERİLEN SEÇME VE ATAMA GÖREVLERİ İLE DİĞER GÖREVLERİ YERİNE GETİRİR VE YETKİLERİ KULLANIR.
YENİ MADDE 2709 SAYILI KANUNUN 104 ÜNCÜ MADDESİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. MADDE 104- CUMHURBAŞKANI DEVLETİN BAŞIDIR. YÜRÜTME YETKİSİ CUMHURBAŞKANINA AİTTİR. CUMHURBAŞKANI, DEVLET BAŞKANI SIFATIYLA TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ VE TÜRK MİLLETİNİN BİRLİĞİNİ TEMSİL EDER; ANAYASANIN UYGULANMASINI, DEVLET ORGANLARININ DÜZENLİ VE UYUMLU ÇALIŞMASINI TEMİN EDER. GEREKLİ GÖRDÜĞÜ TAKDİRDE, YASAMA YILININ İLK GÜNÜ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPAR. ÜLKENİN İÇ VE DIŞ SİYASETİ HAKKINDA MECLİSE MESAJ VERİR. KANUNLARI YAYIMLAR. KANUNLARI TEKRAR GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE GERİ GÖNDERİR. KANUNLARIN, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜNÜN TÜMÜNÜN VEYA BELİRLİ HÜKÜMLERİNİN ANAYASAYA ŞEKİL VEYA ESAS BAKIMINDAN AYKIRI OLDUKLARI GEREKÇESİYLE ANAYASA MAHKEMESİNDE İPTAL DAVASI AÇAR. CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI İLE BAKANLARI ATAR VE GÖREVLERİNE SON VERİR. ÜST KADEME KAMU YÖNETİCİLERİNİ ATAR, GÖREVLERİNE SON VERİR VE BUNLARIN ATANMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE DÜZENLER. YABANCI DEVLETLERE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN TEMSİLCİLERİNİ GÖNDERİR, TÜRKİYE CUMHURİYETİNE GÖNDERİLECEK YABANCI DEVLET TEMSİLCİLERİNİ KABUL EDER. MİLLETLERARASI ANDLAŞMALARI ONAYLAR VE YAYIMLAR. ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN KANUNLARI GEREKLİ GÖRDÜĞÜ TAKDİRDE HALKOYUNA SUNAR. MİLLİ GÜVENLİK POLİTİKALARINI BELİRLER VE GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIR. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ADINA TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN BAŞKOMUTANLIĞINI TEMSİL EDER. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN KULLANILMASINA KARAR VERİR. SÜREKLİ HASTALIK, SAKATLIK VE KOCAMA SEBEBİYLE KİŞİLERİN CEZALARINI HAFİFLETİR VEYA KALDIRIR. CUMHURBAŞKANI, YÜRÜTME YETKİSİNE İLİŞKİN KONULARDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ÇIKARABİLİR. ANAYASANIN İKİNCİ KISMININ BİRİNCİ VE İKİNCİ BÖLÜMLERİNDE YER ALAN TEMEL HAKLAR, KİŞİ HAKLARI VE ÖDEVLERİYLE DÖRDÜNCÜ BÖLÜMDE YER ALAN SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE DÜZENLENEMEZ. ANAYASADA MÜNHASIRAN KANUNLA DÜZENLENMESİ ÖNGÖRÜLEN KONULARDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ÇIKARILAMAZ. KANUNDA AÇIKÇA DÜZENLENEN KONULARDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ÇIKARILAMAZ. CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE KANUNLARDA FARKLI HÜKÜMLER BULUNMASI HALİNDE, KANUN HÜKÜMLERİ UYGULANIR. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AYNI KONUDA KANUN ÇIKARMASI DURUMUNDA, CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ HÜKÜMSÜZ HALE GELİR. CUMHURBAŞKANI, KANUNLARIN UYGULANMASINI SAĞLAMAK ÜZERE VE BUNLARA AYKIRI OLMAMAK ŞARTIYLA, YÖNETMELİKLER ÇIKARABİLİR. KARARNAMELER VE YÖNETMELİKLER, YAYIMDAN SONRAKİ BİR TARİH BELİRLENMEMİŞSE, RESMÎ GAZETEDE YAYIMLANDIKLARI GÜN YÜRÜRLÜĞE GİRER. CUMHURBAŞKANI, AYRICA ANAYASADA VE KANUNLARDA VERİLEN SEÇME VE ATAMA GÖREVLERİ İLE DİĞER GÖREVLERİ YERİNE GETİRİR VE YETKİLERİ KULLANIR.

 • • CUMHURBAŞKANI’NIN “SORUMSUZLUĞU” ORTADAN KALKIYOR, “YETKİLİ AMA SORUMSUZ” OLMAKTAN ÇIKIYOR
 • • DENETİM VE CEZAİ SORUMLULUK GELİYOR
 • • CUMHURBAŞKANI SORUŞTURULABİLİYOR VE GEREK GÖRÜLÜRSE YÜCE DİVAN’A YOLLANIYOR
 • • SORUŞTURMA AÇILAN CUMHURBAŞKANI ERKEN SEÇİM KARARI ALAMIYOR
 • • YÜCE DİVAN’DA MAHKUM OLURSA, CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVİ SONA ERİYOR
ESKİ MADDE E. SORUMLULUK VE SORUMSUZLUK HALİ
MADDE 105. CUMHURBAŞKANININ, ANAYASA VE DİĞER KANUNLARDA BAŞBAKAN VE İLGİLİ BAKANIN İMZALARINA GEREK OLMAKSIZIN TEK BAŞINA YAPABİLECEĞİ BELİRTİLEN İŞLEMLERİ DIŞINDAKİ BÜTÜN KARARLARI, BAŞBAKAN VE İLGİLİ BAKANLARCA İMZALANIR; BU KARARLARDAN BAŞBAKAN VE İLGİLİ BAKAN SORUMLUDUR. CUMHURBAŞKANININ RESEN İMZALADIĞI KARARLAR VE EMİRLER ALEYHİNE ANAYASA MAHKEMESİ DAHİL, YARGI MERCİLERİNE BAŞVURULAMAZ. CUMHURBAŞKANI, VATANA İHANETTEN DOLAYI, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYE TAMSAYISININ EN AZ ÜÇTE BİRİNİN TEKLİFİ ÜZERİNE, ÜYE TAMSAYISININ EN AZ DÖRTTE ÜÇÜNÜN VERECEĞİ KARARLA SUÇLANDIRILIR.
YENİ MADDE 2709 SAYILI KANUNUN 105 İNCİ MADDESİ BAŞLIĞIYLA BİRLİKTE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
E. CUMHURBAŞKANININ CEZAİ SORUMLULUĞU
MADDE 105- CUMHURBAŞKANI HAKKINDA, BİR SUÇ İŞLEDİĞİ İDDİASIYLA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYE TAMSAYISININ SALT ÇOĞUNLUĞUNUN VERECEĞİ ÖNERGEYLE SORUŞTURMA AÇILMASI İSTENEBİLİR. MECLİS, ÖNERGEYİ EN GEÇ BİR AY İÇİNDE GÖRÜŞÜR VE ÜYE TAMSAYISININ BEŞTE ÜÇÜNÜN GİZLİ OYUYLA SORUŞTURMA AÇILMASINA KARAR VEREBİLİR. SORUŞTURMA AÇILMASINA KARAR VERİLMESİ HALİNDE, MECLİSTEKİ SİYASİ PARTİLERİN, GÜÇLERİ ORANINDA KOMİSYONA VEREBİLECEKLERİ ÜYE SAYISININ ÜÇ KATI OLARAK GÖSTERECEKLERİ ADAYLAR ARASINDAN HER SİYASİ PARTİ İÇİN AYRI AYRI AD ÇEKME SURETİYLE KURULACAK ONBEŞ KİŞİLİK BİR KOMİSYON TARAFINDAN SORUŞTURMA YAPILIR. KOMİSYON, SORUŞTURMA SONUCUNU BELİRTEN RAPORUNU İKİ AY İÇİNDE MECLİS BAŞKANLIĞINA SUNAR. SORUŞTURMANIN BU SÜREDE BİTİRİLEMEMESİ HALİNDE, KOMİSYONA BİR AYLIK YENİ VE KESİN BİR SÜRE VERİLİR. RAPOR BAŞKANLIĞA VERİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE DAĞITILIR, DAĞITIMINDAN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLÜR. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYE TAMSAYISININ ÜÇTE İKİSİNİN GİZLİ OYUYLA YÜCE DİVANA SEVK KARARI ALABİLİR. YÜCE DİVAN YARGILAMASI ÜÇ AY İÇİNDE TAMAMLANIR, BU SÜREDE TAMAMLANAMAZSA BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE ÜÇ AYLIK EK SÜRE VERİLİR, YARGILAMA BU SÜREDE KESİN OLARAK TAMAMLANIR. HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMASINA KARAR VERİLEN CUMHURBAŞKANI, SEÇİM KARARI ALAMAZ. YÜCE DİVANDA SEÇİLMEYE ENGEL BİR SUÇTAN MAHKÛM EDİLEN CUMHURBAŞKANININ GÖREVİ SONA ERER. CUMHURBAŞKANININ GÖREVDE BULUNDUĞU SÜREDE İŞLEDİĞİ İDDİA EDİLEN SUÇLAR İÇİN GÖREVİ BİTTİKTEN SONRA DA BU MADDE HÜKMÜ UYGULANIR.

 • • HÜKÜMETİ CUMHURBAŞKANI KURUYOR
 • • CUMHURBAŞKANI, BİR VEYA DAHA FAZLA CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI ATAYABİLİYOR
 • • CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI VE BAKANLARA DENETİM VE CEZAİ SORUMLULUK GETİRİLİYOR. TIPKI CUMHURBAŞKANI GİBİ, SORUŞTURULABİLİYOR VE GEREK GÖRÜLÜRSE YARGILANABİLİYORLAR
 • • SORUŞTURMA AÇILAN CUMHURBAŞKANI ERKEN SEÇİM KARARI ALAMIYOR
 • • YASAMAYLA YÜRÜTME AYRILDIĞI İÇİN, BAKAN OLARAK ATANAN MİLLETVEKİLİNİN TBMM’DEKİ VEKİLLİĞİ DÜŞÜYOR
ESKİ MADDE F. CUMHURBAŞKANINA VEKİLLİK ETME
MADDE 106. CUMHURBAŞKANININ HASTALIK VE YURT DIŞINA ÇIKMA GİBİ SEBEPLERLE GEÇİCİ OLARAK GÖREVİNDEN AYRILMASI HALLERİNDE, GÖREVİNE DÖNMESİNE KADAR, ÖLÜM, ÇEKİLME VEYA BAŞKA BİR SEBEPLE CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMININ BOŞALMASI HALİNDE DE YENİSİ SEÇİLİNCEYE KADAR, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKİLLİK EDER VE CUMHURBAŞKANINA AİT YETKİLERİ KULLANIR.
YENİ MADDE 2709 SAYILI KANUNUN 106 NCI MADDESİ BAŞLIĞIYLA BİRLİKTE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
F. CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI, CUMHURBAŞKANINA VEKÂLET VE BAKANLAR
MADDE 106- CUMHURBAŞKANI, SEÇİLDİKTEN SONRA BİR VEYA DAHA FAZLA CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI ATAYABİLİR. CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMININ HERHANGİ BİR NEDENLE BOŞALMASI HALİNDE, KIRKBEŞ GÜN İÇİNDE CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ YAPILIR. YENİSİ SEÇİLENE KADAR CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET EDER VE CUMHURBAŞKANINA AİT YETKİLERİ KULLANIR. GENEL SEÇİME BİR YIL VEYA DAHA AZ KALMIŞSA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SEÇİMİ DE CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İLE BİRLİKTE YENİLENİR. GENEL SEÇİME BİR YILDAN FAZLA KALMIŞSA SEÇİLEN CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SEÇİM TARİHİNE KADAR GÖREVİNE DEVAM EDER. KALAN SÜREYİ TAMAMLAYAN CUMHURBAŞKANI AÇISINDAN BU SÜREDÖNEMDEN SAYILMAZ. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEÇİMLERİNİN YAPILACAĞI TARİHTE HER İKİ SEÇİM BİRLİKTE YAPILIR. CUMHURBAŞKANININ HASTALIK VE YURT DIŞINA ÇIKMA GİBİ SEBEPLERLE GEÇİCİ OLARAK GÖREVİNDEN AYRILMASI HALLERİNDE, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CUMHURBAŞKANINA VEKÂLET EDER VE CUMHURBAŞKANINA AİT YETKİLERİ KULLANIR. CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI VE BAKANLAR, MİLLETVEKİLİ SEÇİLME YETERLİLİĞİNE SAHİP OLANLAR ARASINDAN CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN ATANIR VE GÖREVDEN ALINIR. CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI VE BAKANLAR, 81 İNCİ MADDEDE YAZILI ŞEKİLDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖNÜNDE ANDİÇERLER. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELERİ, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI VEYA BAKAN OLARAK ATANIRLARSA ÜYELİKLERİ SONA ERER. CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI VE BAKANLAR, CUMHURBAŞKANINA KARŞI SORUMLUDUR. CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI VE BAKANLAR HAKKINDA GÖREVLERİYLE İLGİLİ SUÇ İŞLEDİKLERİ İDDİASIYLA, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYE TAMSAYISININ SALT ÇOĞUNLUĞUNUN VERECEĞİ ÖNERGEYLE SORUŞTURMA AÇILMASI İSTENEBİLİR. MECLİS, ÖNERGEYİ EN GEÇ BİR AY İÇİNDE GÖRÜŞÜR VE ÜYE TAMSAYISININ BEŞTE ÜÇÜNÜN GİZLİ OYUYLA SORUŞTURMA AÇILMASINA KARAR VEREBİLİR. SORUŞTURMA AÇILMASINA KARAR VERİLMESİ HALİNDE, MECLİSTEKİ SİYASİ PARTİLERİN, GÜÇLERİ ORANINDA KOMİSYONA VEREBİLECEKLERİ ÜYE SAYISININ ÜÇ KATI OLARAK GÖSTERECEKLERİ ADAYLAR ARASINDAN, HER SİYASİ PARTİ İÇİN AYRI AYRI AD ÇEKME SURETİYLE KURULACAK ONBEŞ KİŞİLİK BİR KOMİSYON TARAFINDAN SORUŞTURMA YAPILIR. KOMİSYON, SORUŞTURMA SONUCUNU BELİRTEN RAPORUNU İKİ AY İÇİNDE MECLİS BAŞKANLIĞINA SUNAR. SORUŞTURMANIN BU SÜREDE BİTİRİLEMEMESİ HALİNDE, KOMİSYONA BİR AYLIK YENİ VE KESİN BİR SÜRE VERİLİR. RAPOR BAŞKANLIĞA VERİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE DAĞITILIR VE DAĞITIMINDAN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLÜR. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYE TAMSAYISININ ÜÇTE İKİSİNİN GİZLİ OYUYLA YÜCE DİVANA SEVK KARARI ALABİLİR. YÜCE DİVAN YARGILAMASI ÜÇ AY İÇİNDE TAMAMLANIR, BU SÜREDE TAMAMLANAMAZSA BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE ÜÇ AYLIK EK SÜRE VERİLİR, YARGILAMA BU SÜREDE KESİN OLARAK TAMAMLANIR. BU KİŞİLERİN GÖREVDE BULUNDUKLARI SÜREDE, GÖREVLERİYLE İLGİLİ İŞLEDİKLERİ İDDİA EDİLEN SUÇLAR BAKIMINDAN, GÖREVLERİ BİTTİKTEN SONRA DA BEŞİNCİ, ALTINCI VE YEDİNCİ FIKRA HÜKÜMLERİ UYGULANIR. YÜCE DİVANDA SEÇİLMEYE ENGEL BİR SUÇTAN MAHKÛM EDİLEN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI VEYA BAKANIN GÖREVİ SONA ERER. CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI VE BAKANLAR, GÖREVLERİYLE İLGİLİ OLMAYAN SUÇLARDA YASAMA DOKUNULMAZLIĞINA İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN YARARLANIR. BAKANLIKLARIN KURULMASI, KALDIRILMASI, GÖREVLERİ VE YETKİLERİ, TEŞKİLAT YAPISI İLE MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATLARININ KURULMASI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE DÜZENLENİR.

 • • CUMHURBAŞKANI’NA VE TBMM’YE, SEÇİMLERİ KARŞILIKLI YENİLEME YETKİSİ TANINIYOR
 • • BU DURUMDA İKİ SEÇİM BİRLİKTE YAPILIYOR
 • • İKİ SEÇİM AYNI ANDA YENİLENDİĞİ İÇİN, TEK TARAFLI SEÇİMLERİN YENİLENMESİ SÖZ KONUSU OLAMIYOR
 • • CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİ YENİLERSE KENDİ SÜRESİNİ DE KISALTMIŞ OLUYOR
 • • CUMHURBAŞKANI’NA SADECE İKİNCİ DÖNEMİNDEYSE VE MECLİS TARAFINDAN SEÇİMLER YENİLENMİŞSE, BİR KEZ DAHA ADAY OLMA HAKKI TANINIYOR
 • • BİRLİKTE SEÇİMLERİN YENİLENMESİ, KRİZ POTANSİYELİNİ BÜYÜTMEMENİN VE UZLAŞMA ARAYIŞININ GÜVENCESİ OLUYOR
ESKİ MADDE H. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SEÇİMLERİNİN CUMHURBAŞKANINCA YENİLENMESİ
MADDE 116. BAKANLAR KURULUNUN, 110 UNCU MADDEDE BELİRTİLEN GÜVENOYUNU ALAMAMASI VE 99 UNCU VEYA 111 İNCİ MADDELER UYARINCA GÜVENSİZLİK OYUYLA DÜŞÜRÜLMESİ HALLERİNDE; KIRKBEŞ GÜN İÇİNDE YENİ BAKANLAR KURULU KURULAMADIĞI VEYA KURULDUĞU HALDE GÜVENOYU ALAMADIĞI TAKDİRDE CUMHURBAŞKANI, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANINA DANIŞARAK, SEÇİMLERİN YENİLENMESİNE KARAR VEREBİLİR. BAŞBAKANIN GÜVENSİZLİK OYU İLE DÜŞÜRÜLMEDEN İSTİFA ETMESİ ÜZERİNE KIRKBEŞ GÜN İÇİNDE VEYA YENİ SEÇİLEN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMİNDEN SONRA YİNE KIRKBEŞ GÜN İÇİNDE BAKANLAR KURULUNUN KURULAMAMASI HALLERİNDE DE CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANINA DANIŞARAK SEÇİMLERİN YENİLENMESİNE KARAR VEREBİLİR. YENİLENME KARARI RESMÎ GAZETEDE YAYIMLANIR VE SEÇİME GİDİLİR.
YENİ MADDE 2709 SAYILI KANUNUN 116’NCI MADDESİ BAŞLIĞIYLA BİRLİKTE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
H. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VE CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİNİN YENİLENMESİ
MADDE 116- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYE TAMSAYISININ BEŞTE ÜÇ ÇOĞUNLUĞUYLA SEÇİMLERİN YENİLENMESİNE KARAR VEREBİLİR. BU HALDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEÇİMİ İLE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ BİRLİKTE YAPILIR. CUMHURBAŞKANININ SEÇİMLERİN YENİLENMESİNE KARAR VERMESİ HALİNDE, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEÇİMİ İLE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ BİRLİKTE YAPILIR. CUMHURBAŞKANININ İKİNCİ DÖNEMİNDE MECLİS TARAFINDAN SEÇİMLERİN YENİLENMESİNE KARAR VERİLMESİ HALİNDE, CUMHURBAŞKANI BİR DEFA DAHA ADAY OLABİLİR. SEÇİMLERİNİN BİRLİKTE YENİLENMESİNE KARAR VERİLEN MECLİSİN VE CUMHURBAŞKANININ YETKİ VE GÖREVLERİ, YENİ MECLİSİN VE CUMHURBAŞKANININ GÖREVE BAŞLAMASINA KADAR DEVAM EDER. BU ŞEKİLDE SEÇİLEN MECLİS VE CUMHURBAŞKANININ GÖREV SÜRELERİ DE BEŞ YILDIR.

 • • OLAĞANÜSTÜ HAL, 15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN SONUÇLARI VE TERÖR TEHDİTLERİ DE GÖZ ÖNÜNE ALINARAK, YENİDEN TANIMLANIYOR
 • • OHAL İLANI YETKİSİ, YÜRÜTMENİN BAŞI OLDUĞU İÇİN CUMHURBAŞKANI’NA AKTARILIYOR
 • • CUMHURBAŞKANI OHAL İLANINI VE OHAL KARARNAMELERİNİ MECLİSİN ONAYINA SUNUYOR
 • • MECLİSİN OHAL’İ UZATMA, KISALTMA YA DA KALDIRMA YETKİSİ BULUNUYOR
 • • MECLİSİN BU KONUDAKİ DENETLEME GÜCÜ VE SORUMLULUĞU ÖN PLANA ÇIKIYOR
ESKİ MADDE III. OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ
A. OLAĞANÜSTÜ HALLER
1. TABİÎ AFET VE AĞIR EKONOMİK BUNALIM SEBEBİYLE OLAĞANÜSTÜ HAL İLÂNI
MADDE 119. TABİÎ AFET, TEHLİKELİ SALGIN HASTALIKLAR VEYA AĞIR EKONOMİK BUNALIM HALLERİNDE, CUMHURBAŞKANI BAŞKANLIĞINDA TOPLANAN BAKANLAR KURULU, YURDUN BİR VEYA BİRDEN FAZLA BÖLGESİNDE VEYA BÜTÜNÜNDE SÜRESİ ALTI AYI GEÇMEMEK ÜZERE OLAĞANÜSTÜ HAL İLÂN EDEBİLİR.
YENİ MADDE 2709 SAYILI KANUNUN 119 UNCU MADDESİ BAŞLIĞIYLA BİRLİKTE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMİŞ VE KENAR BAŞLIKLARI METİNDEN ÇIKARILMIŞTIR.
III . OLAĞANÜSTÜ HAL YÖNETİMİ
MADDE 119- CUMHURBAŞKANI; SAVAŞ, SAVAŞI GEREKTİRECEK BİR DURUMUN BAŞGÖSTERMESİ, SEFERBERLİK, AYAKLANMA, VATAN VEYA CUMHURİYETE KARŞI KUVVETLİ VE EYLEMLİ BİR KALKIŞMA, ÜLKENİN VE MİLLETİN BÖLÜNMEZLİĞİNİ İÇTEN VEYA DIŞTAN TEHLİKEYE DÜŞÜREN ŞİDDET HAREKETLERİNİN YAYGINLAŞMASI, ANAYASAL DÜZENİ VEYA TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİ ORTADAN KALDIRMAYA YÖNELİK YAYGIN ŞİDDET HAREKETLERİNİN ORTAYA ÇIKMASI, ŞİDDET OLAYLARI NEDENİYLE KAMU DÜZENİNİN CİDDÎ ŞEKİLDE BOZULMASI, TABİÎ AFET VEYA TEHLİKELİ SALGIN HASTALIK YA DA AĞIR EKONOMİK BUNALIMIN ORTAYA ÇIKMASI HALLERİNDE YURDUN TAMAMINDA VEYA BİR BÖLGESİNDE, SÜRESİ ALTI AYI GEÇMEMEK ÜZERE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDEBİLİR. OLAĞANÜSTÜ HAL İLANI KARARI VERİLDİĞİ GÜN RESMÎ GAZETEDE YAYIMLANIR VE AYNI GÜN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN ONAYINA SUNULUR. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TATİLDE İSE DERHAL TOPLANTIYA ÇAĞIRILIR; MECLİS GEREKLİ GÖRDÜĞÜ TAKDİRDE OLAĞANÜSTÜ HALİN SÜRESİNİ KISALTABİLİR, UZATABİLİR VEYA OLAĞANÜSTÜ HALİ KALDIRABİLİR. CUMHURBAŞKANININ TALEBİYLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HER DEFASINDA DÖRT AYI GEÇMEMEK ÜZERE SÜREYİ UZATABİLİR. SAVAŞ HALLERİNDE BU DÖRT AYLIK SÜRE ARANMAZ. OLAĞANÜSTÜ HALLERDE VATANDAŞLAR İÇİN GETİRİLECEK PARA, MAL VE ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE 15 İNCİ MADDEDEKİ İLKELER DOĞRULTUSUNDA TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN NASIL SINIRLANACAĞI VEYA GEÇİCİ OLARAK DURDURULACAĞI, HANGİ HÜKÜMLERİN UYGULANACAĞI VE İŞLEMLERİN NASIL YÜRÜTÜLECEĞİ KANUNLA DÜZENLENİR. OLAĞANÜSTÜ HALLERDE CUMHURBAŞKANI, OLAĞANÜSTÜ HALİN GEREKLİ KILDIĞI KONULARDA, 104 ÜNCÜ MADDENİN ONYEDİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNDE BELİRTİLEN SINIRLAMALARA TABİ OLMAKSIZIN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ÇIKARABİLİR. KANUN HÜKMÜNDEKİ BU KARARNAMELER RESMÎ GAZETEDE YAYIMLANIR, AYNI GÜN MECLİS ONAYINA SUNULUR. SAVAŞ VE MÜCBİR SEBEPLERLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN TOPLANAMAMASI HÂLİ HARİÇ OLMAK ÜZERE; OLAĞANÜSTÜ HAL SIRASINDA ÇIKARILAN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ ÜÇ AY İÇİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GÖRÜŞÜLÜR VE KARARA BAĞLANIR. AKSİ HALDE OLAĞANÜSTÜ HALLERDE ÇIKARILAN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ KENDİLİĞİNDEN YÜRÜRLÜKTEN KALKAR.

 • • ASKERİ YARGI TÜMÜYLE KALDIRILIYORR
 • • SADECE DİSİPLİN MAHKEMELERİNE İZİN VERİLİYOR
 • • YARGIDA BİRLİK GELİYOR, ASKER VE SİVİL AYRIMI ORTADAN KALKIYOR
ESKİ MADDE MADDE 142. MAHKEMELERİN KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ, İŞLEYİŞİ VE YARGILAMA USULLERİ KANUNLA DÜZENLENİR. (EKLEME YAPILDI) - DİSİPLİN MAHKEMELERİ DIŞINDA ASKERİ MAHKEMELER KURULAMAZ. ANCAK SAVAŞ HALİNDE, ASKER KİŞİLERİN GÖREVLERİYLE İLGİLİ OLARAK İŞLEDİKLERİ SUÇLARA AİT DAVALARA BAKMAKLA GÖREVLİ ASKERİ MAHKEMELER KURULABİLİR.
YENİ MADDE 2709 SAYILI KANUNUN 142 NCİ MADDESİNE AŞAĞIDAKİ FIKRA EKLENMİŞTİR. DİSİPLİN MAHKEMELERİ DIŞINDA ASKERİ MAHKEMELER KURULAMAZ. ANCAK SAVAŞ HALİNDE, ASKER KİŞİLERİN GÖREVLERİYLE İLGİLİ OLARAK İŞLEDİKLERİ SUÇLARA AİT DAVALARA BAKMAKLA GÖREVLİ ASKERİ MAHKEMELER KURULABİLİR.

 • • HSYK’NIN YAPISI VE SEÇİM YÖNTEMİ DEĞİŞİYOR, ADI HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU (HSK) OLUYOR
 • • HSK’NIN 4 ÜYESİ CUMHURBAŞKANI, 7 ÜYESİ DE TBMM TARAFINDAN SEÇİLİYOR.
 • • ÜYE SEÇİMİNDE MECLİS İRADESİNE AĞIRLIK VERİLİYOR
 • • YARGI KURUMU ÜYELERİ ARASINDA SEÇİME DÖNÜK REKABET VE GRUPLAŞMA SON BULUYOR, MİLLETVEKİLLERİNİN İRADESİ ÖNCELİK KAZANIYOR
 • • YENİ DÜZENLEMEYLE FETÖ TİPİ YAPILANMALARIN HSK’YA ETKİ ETME İMKANI ORTADAN KALDIRILIYOR
ESKİ MADDE MADDE 159. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU, MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞI VE HÂKİMLİK TEMİNATI ESASLARINA GÖRE KURULUR VE GÖREV YAPAR. KURULUN BAŞKANI, ADALET BAKANIDIR. ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARI KURULUN TABİÎ ÜYESİDİR. KURULUN ÜÇ ASIL VE ÜÇ YEDEK ÜYESİ YARGITAY GENEL KURULUNUN, İKİ ASIL VE İKİ YEDEK ÜYESİ DANIŞTAY GENEL KURULUNUN KENDİ ÜYELERİ ARASINDAN, HER ÜYELİK İÇİN GÖSTERECEKLERİ ÜÇER ADAY İÇİNDEN CUMHURBAŞKANINCA, DÖRT YIL İÇİN SEÇİLİR. SÜRESİ BİTEN ÜYELER YENİDEN SEÇİLEBİLİRLER. KURUL, SEÇİMLE GELEN ASIL ÜYELERİ ARASINDAN BİR BAŞKANVEKİLİ SEÇER. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU; ADLÎ VE İDARÎ YARGI HÂKİM VE SAVCILARINI MESLEĞE KABUL ETME, ATAMA VE NAKLETME, GEÇİCİ YETKİ VERME, YÜKSELME VE BİRİNCİ SINIFA AYIRMA, KADRO DAĞITMA, MESLEKTE KALMALARI UYGUN GÖRÜLMEYENLER HAKKINDA KARAR VERME, DİSİPLİN CEZASI VERME, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİ YAPAR.ADALET BAKANLIĞININ, BİR MAHKEMENİN VEYA BİR HÂKİMİN VEYA SAVCININ KADROSUNUN KALDIRILMASI VEYA BİR MAHKEMENİN YARGI ÇEVRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ KONUSUNDAKİ TEKLİFLERİNİ KARARA BAĞLAR. AYRICA ANAYASA VE KANUNLARLA VERİLEN DİĞER GÖREVLERİ YERİNE GETİRİR. KURUL KARARLARINA KARŞI YARGI MERCİLERİNE BAŞVURULAMAZ. KURULUN GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMESİ, SEÇİM VE ÇALIŞMA USULLERİYLE İTİRAZLARIN KURUL BÜNYESİNDE İNCELENMESİ ESASLARI KANUNLA DÜZENLENİR. ADALET BAKANLIĞININ MERKEZ KURULUŞUNDA GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ OLARAK ÇALIŞTIRILACAK HÂKİM VE SAVCILARIN MUVAFAKATLARINI ALARAK ATAMA YETKİSİ ADALET BAKANINA AİTTİR. ADALET BAKANI HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULUNUN İLK TOPLANTISINDA ONAYA SUNULMAK ÜZERE, GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN HALLERDE HİZMETİN AKSAMAMASI İÇİN HÂKİM VE SAVCILARI GEÇİCİ YETKİ İLE GÖREVLENDİREBİLİR.
YENİ MADDE 2709 SAYILI KANUNUN 159 UNCU MADDESİNİN BAŞLIĞI İLE BİRİNCİ VE DOKUZUNCU FIKRALARINDA YER ALAN “YÜKSEK” İBARELERİ MADDE METNİNDEN ÇIKARILMIŞ; İKİ, ÜÇ, DÖRT VE BEŞİNCİ FIKRALARI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMİŞ; ALTINCI FIKRASINDA YER ALAN “ASIL” İBARESİ MADDE METNİNDEN ÇIKARILMIŞ; DOKUZUNCU FIKRASINDA YER ALAN “KANUN, TÜZÜK, YÖNETMELİKLERE VE GENELGELERE” İBARESİ “KANUN VE DİĞER MEVZUATA” ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU ONÜÇ ÜYEDEN OLUŞUR; İKİ DAİRE HALİNDE ÇALIŞIR. KURULUN BAŞKANI ADALET BAKANIDIR. ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARI KURULUN TABİÎ ÜYESİDİR. KURULUN, ÜÇ ÜYESİ BİRİNCİ SINIF OLUP, BİRİNCİ SINIFA AYRILMAYI GEREKTİREN NİTELİKLERİ YİTİRMEMİŞ ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI ARASINDAN, BİR ÜYESİ BİRİNCİ SINIF OLUP, BİRİNCİ SINIFA AYRILMAYI GEREKTİREN NİTELİKLERİ YİTİRMEMİŞ İDARÎ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI ARASINDAN CUMHURBAŞKANINCA; ÜÇ ÜYESİ YARGITAY ÜYELERİ, BİR ÜYESİ DANIŞTAY ÜYELERİ, ÜÇ ÜYESİ NİTELİKLERİ KANUNDA BELİRTİLEN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ HUKUK DALLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE AVUKATLAR ARASINDAN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TARAFINDAN SEÇİLİR. ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE AVUKATLAR ARASINDAN SEÇİLEN ÜYELERDEN, EN AZ BİRİNİN ÖĞRETİM ÜYESİ VE EN AZ BİRİNİN DE AVUKAT OLMASI ZORUNLUDUR. KURULUN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TARAFINDAN SEÇİLECEK ÜYELİKLERİNE İLİŞKİN BAŞVURULAR, MECLİS BAŞKANLIĞINA YAPILIR. BAŞKANLIK, BAŞVURULARI ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYONA GÖNDERİR. KOMİSYON HER BİR ÜYELİK İÇİN ÜÇ ADAYI, ÜYE TAMSAYISININ ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUĞUYLA BELİRLER. BİRİNCİ OYLAMADA ADAY BELİRLEME İŞLEMİNİN SONUÇLANDIRILAMAMASI HALİNDE İKİNCİ OYLAMADA ÜYE TAMSAYISININ BEŞTE ÜÇ ÇOĞUNLUĞU ARANIR. BU OYLAMADA DA ADAY BELİRLENEMEDİĞİ TAKDİRDE, HER BİR ÜYELİK İÇİN EN ÇOK OYU ALAN İKİ ADAY ARASINDA AD ÇEKME USULÜ İLE ADAY BELİRLEME İŞLEMİ TAMAMLANIR. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, KOMİSYON TARAFINDAN BELİRLENEN ADAYLAR ARASINDAN, HER BİR ÜYE İÇİN AYRI AYRI GİZLİ OYLA SEÇİM YAPAR. BİRİNCİ OYLAMADA ÜYE TAMSAYISININ ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUĞU; BU OYLAMADA SEÇİMİN SONUÇLANDIRILAMAMASI HALİNDE, İKİNCİ OYLAMADA ÜYE TAMSAYISININ BEŞTE ÜÇ ÇOĞUNLUĞU ARANIR. İKİNCİ OYLAMADA DA ÜYE SEÇİLEMEDİĞİ TAKDİRDE EN ÇOK OYU ALAN İKİ ADAY ARASINDA AD ÇEKME USULÜ İLE ÜYE SEÇİMİ TAMAMLANIR. ÜYELER DÖRT YIL İÇİN SEÇİLİR. SÜRESİ BİTEN ÜYELER BİR KEZ DAHA SEÇİLEBİLİR. KURUL ÜYELİĞİ SEÇİMİ, ÜYELERİN GÖREV SÜRESİNİN DOLMASINDAN ÖNCEKİ OTUZ GÜN İÇİNDE YAPILIR. SEÇİLEN ÜYELERİN GÖREV SÜRELERİ DOLMADAN KURUL ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI DURUMUNDA, BOŞALMAYI TAKİP EDEN OTUZ GÜN İÇİNDE, YENİ ÜYELERİN SEÇİMİ YAPILIR.

 • • BÜTÇE KANUNU TEKLİFİNİ HAZIRLAYIP TBMM’YE SUNMA YETKİSİ CUMHURBAŞKANI’NA VERİLİYOR
 • • CUMHURBAŞKANI’NIN TBMM’YE KANUN SUNMA YETKİSİ BÜTÇE KANUNUYLA SINIRLANDIRILMIŞ OLUYOR
 • • BÜTÇE KANUNU MECLİSTE GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANIYOR
 • • BÜTÇE KANUNU MECLİSTE ONAYLANMAZSA, HÜKÜMET BÜTÇESİZ KALMASIN DİYE, ÖNCELİKLE GEÇİCİ BÜTÇE YAPILIR. BU DA OLMAZ İSE YENİSİ KABUL EDİLENE KADAR, BİR ÖNCEKİ YILIN BÜTÇESİ YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE ARTIRILARAK YÜRÜRLÜĞE KONUYOR
ESKİ MADDE A. BÜTÇENİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI
MADDE 161. DEVLETİN VE KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ DIŞINDAKİ KAMU TÜZELKİŞİLERİNİN HARCAMALARI, YILLIK BÜTÇELERLE YAPILIR. DEĞİŞİK: 29.10.2005-5428/3 MD.) MALİ YIL BAŞLANGICI İLE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE KONTROLÜ KANUNLA DÜZENLENİR. KANUN, KALKINMA PLANLARI İLE İLGİLİ YATIRIMLAR VEYA BİR YILDAN FAZLA SÜRECEK İŞ VE HİZMETLER İÇİN ÖZEL SÜRE VE USULLER KOYABİLİR. BÜTÇE KANUNUNA, BÜTÇE İLE İLGİLİ HÜKÜMLER DIŞINDA HİÇBİR HÜKÜM KONULAMAZ.
YENİ MADDE 2709 SAYILI KANUNUN 161 İNCİ MADDESİ BAŞLIĞIYLA BİRLİKTE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
A. BÜTÇE VE KESİN HESAP MADDE 161- KAMU İDARELERİNİN VE KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ DIŞINDAKİ KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN HARCAMALARI YILLIK BÜTÇELERLE YAPILIR. MALÎ YIL BAŞLANGICI İLE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE KONTROLÜ İLE YATIRIMLAR VEYA BİR YILDAN FAZLA SÜRECEK İŞ VE HİZMETLER İÇİN ÖZEL SÜRE VE USULLER KANUNLA DÜZENLENİR. BÜTÇE KANUNUNA, BÜTÇE İLE İLGİLİ HÜKÜMLER DIŞINDA HİÇBİR HÜKÜM KONULAMAZ. CUMHURBAŞKANI BÜTÇE KANUN TEKLİFİNİ, MALÎ YILBAŞINDAN EN AZ YETMİŞBEŞ GÜN ÖNCE, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE SUNAR. BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇE KOMİSYONUNDA GÖRÜŞÜLÜR. KOMİSYONUN ELLİBEŞ GÜN İÇİNDE KABUL EDECEĞİ METİN GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLÜR VE MALÎ YILBAŞINA KADAR KARARA BAĞLANIR. BÜTÇE KANUNUNUN SÜRESİNDE YÜRÜRLÜĞE KONULAMAMASI HALİNDE, GEÇİCİ BÜTÇE KANUNU ÇIKARILIR. GEÇİCİ BÜTÇE KANUNUNUN DA ÇIKARILAMAMASI DURUMUNDA, YENİ BÜTÇE KANUNU KABUL EDİLİNCEYE KADAR BİR ÖNCEKİ YILIN BÜTÇESİ YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE ARTIRILARAK UYGULANIR. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELERİ, GENEL KURULDA KAMU İDARE BÜTÇELERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİ HER BÜTÇENİN GÖRÜŞÜLMESİ SIRASINDA AÇIKLARLAR, GİDER ARTIRICI VEYA GELİRLERİ AZALTICI ÖNERİLERDE BULUNAMAZLAR. GENEL KURULDA KAMU İDARE BÜTÇELERİ İLE DEĞİŞİKLİK ÖNERGELERİ, ÜZERİNDE AYRICA GÖRÜŞME YAPILMAKSIZIN OKUNUR VE OYLANIR. MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİYLE VERİLEN ÖDENEK, HARCANABİLECEK TUTARIN SINIRINI GÖSTERİR. HARCANABİLECEK TUTARIN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE AŞILABİLECEĞİNE DAİR BÜTÇE KANUNUNA HÜKÜM KONULAMAZ. CARÎ YIL BÜTÇESİNDEKİ ÖDENEK ARTIŞINI ÖNGÖREN DEĞİŞİKLİK TEKLİFLERİ İLE CARÎ VE İZLEYEN YILLARIN BÜTÇELERİNE MALÎ YÜK GETİREN TEKLİFLERDE, ÖNGÖRÜLEN GİDERLERİ KARŞILAYABİLECEK MALÎ KAYNAK GÖSTERİLMESİ ZORUNLUDUR. MERKEZÎ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TEKLİFİ, İLGİLİ OLDUĞU MALÎ YILIN SONUNDAN BAŞLAYARAK EN GEÇ ALTI AY SONRA CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE SUNULUR. SAYIŞTAY GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİNİ, İLİŞKİN OLDUĞU KESİNHESAPKANUN TEKLİFİNİN VERİLMESİNDEN BAŞLAYARAK EN GEÇ YETMİŞBEŞ GÜN İÇİNDE MECLİSE SUNAR. KESİNHESAP KANUNU TEKLİFİ VE GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİNİN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE VERİLMİŞ OLMASI, İLGİLİ YILA AİT SAYIŞTAYCA SONUÇLANDIRILAMAMIŞ DENETİM VE HESAP YARGILAMASINI ÖNLEMEZ VE BUNLARIN KARARA BAĞLANDIĞI ANLAMINA GELMEZ. KESİNHESAP KANUNU TEKLİFİ, YENİ YIL BÜTÇE KANUNU TEKLİFİYLE BİRLİKTE GÖRÜŞÜLÜR VE KARARA BAĞLANIR.

 • • BAŞBAKANLIK KURUMU KALKIYOR
 • • KANUN TEKLİF ETME YETKİSİ SADECE MİLLETVEKİLLERİNE AİT OLUYOR
 • • SİLAHLI KUVVETLER DEVLET DENETLEME KURULU’NUN İŞLEYİŞİ İÇİNE ALINIYOR
 • • JANDARMA GENEL KOMUTANI MGK ÜYESİ OLMAKTAN ÇIKIYOR
 • • CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ ANAYASAL YARGI DENETİMİNE ALINIYOR
 • • SIKIYÖNETİM UYGULAMASI TARİH OLUYOR
2709 SAYILI KANUNUN;
A) 8 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN “VE BAKANLAR KURULU”; 15 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA, 17 NCİ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASINDA VE 19 UNCU MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “, SIKIYÖNETİM”; 88 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “BAKANLAR KURULU VE”, İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “TASARI VE”; 93 ÜNCÜ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “, DOĞRUDAN DOĞRUYA VEYA BAKANLAR KURULUNUN İSTEMİ ÜZERİNE,”; 125 İNCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “CUMHURBAŞKANININ TEK BAŞINA YAPACAĞI İŞLEMLER İLE YÜKSEK ASKERÎ ŞURANIN KARARLARI YARGI DENETİMİ DIŞINDADIR. ANCAK,” VE ALTINCI FIKRASINDA YER ALAN “SIKIYÖNETİM,”; 148 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “, SIKIYÖNETİM”, ALTINCI FIKRASINDA YER ALAN “, ASKERÎ YARGITAY, ASKERÎ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ” VE “YÜKSEK”, YEDİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “İLE JANDARMA GENEL KOMUTANI”; 153 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN “TASARI VEYA”; 154 ÜNCÜ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “YÜKSEK”; 155 İNCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “BAŞBAKAN VE BAKANLAR KURULUNCA GÖNDERİLEN KANUN TASARILARI,” VE “TÜZÜK TASARILARINI İNCELEMEK,”, ÜÇÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN “YÜKSEK” İBARELERİ MADDE METİNLERİNDEN ÇIKARILMIŞTIR.
B) 73 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN “BAKANLAR KURULUNA” İBARESİ “CUMHURBAŞKANINA”; 78 İNCİ MADDESİNİN BAŞLIĞI “D. SEÇİMLERİN GERİYE BIRAKILMASI VE ARA SEÇİMLER”; 117 NCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “BAKANLAR KURULU” İBARESİ “CUMHURBAŞKANI”; 118 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “BAŞBAKAN, GENELKURMAY BAŞKANI, BAŞBAKAN YARDIMCILARI,” İBARESİ “CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI,”, “KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLARI VE JANDARMA GENEL KOMUTANINDAN” İBARESİ “GENELKURMAY BAŞKANI, KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLARINDAN”, ÜÇÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN “BAKANLAR KURULUNA” İBARESİ “CUMHURBAŞKANINA”, “BAKANLAR KURULUNCA” İBARESİ “CUMHURBAŞKANINCA”, DÖRDÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN “BAŞBAKAN” İBARESİ “CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI”, BEŞİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “BAŞBAKANIN” İBARESİ “CUMHURBAŞKANI YARDIMCISININ”, ALTINCI FIKRASINDA YER ALAN “KANUNLA” İBARESİ “CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE”; 123 ÜNCÜ MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN “ANCAK KANUNLA VEYA KANUNUN AÇIKÇA VERDİĞİ YETKİYE DAYANILARAK” İBARESİ “KANUNLA VEYA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE”; 124 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “BAŞBAKANLIK” İBARESİ “CUMHURBAŞKANI” VE “TÜZÜKLERİN” İBARESİ “CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN”; 127 NCİ MADDESİNİN ALTINCI FIKRASINDA YER ALAN “BAKANLAR KURULUNUN” İBARESİ “CUMHURBAŞKANININ”; 131 İNCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “VE BAKANLAR KURULUNCA” İBARESİ “TARAFINDAN”; 134 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “BAŞBAKANLIĞA” İBARESİ “CUMHURBAŞKANININ GÖREVLENDİRECEĞİ BAKANA”; 137 NCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “TÜZÜK” İBARESİ “CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ”; 148 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN” İBARELERİ “CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN”, ALTINCI FIKRASINDA YER ALAN “BAKANLAR KURULU ÜYELERİNİ” İBARESİ “CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARINI, BAKANLARI,”; 149 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “ONİKİ” İBARESİ “ON”; 150 NCİ MADDESİNDE YER ALAN “KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARNAMELERİN” İBARESİ “CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN” VE “İKTİDAR VE ANAMUHALEFET PARTİSİ MECLİS GRUPLARI İLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ” İBARESİ “TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE EN FAZLA ÜYEYE SAHİP İKİ SİYASİ PARTİ GRUBUNA VE”; 151 İNCİ MADDESİ İLE 153 ÜNCÜ MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN “KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME” İBARELERİ “CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ”; 152 NCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI İLE 153 ÜNCÜ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN” İBARELERİ “CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN”; 158 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “ADLİ, İDARİ VE ASKERİ” İBARESİ “ADLİ VE İDARİ”; 166 NCI MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN “HÜKÜMETE” İBARESİ “CUMHURBAŞKANINA”; 167 NCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “BAKANLAR KURULUNA” İBARESİ “CUMHURBAŞKANINA” ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
C) 89 UNCU MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN “GERİ GÖNDERİLEN KANUNU” İBARESİNDEN SONRA GELMEK ÜZERE “ÜYE TAMSAYISININ SALT ÇOĞUNLUĞUYLA” VE “117 NCİ” MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ BAŞINA “CUMHURBAŞKANINCA ATANAN” İBARELERİ EKLENMİŞTİR.
Ç) 108 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINA “İNCELEME,” İBARESİNDEN ÖNCE GELMEK ÜZERE “İDARİ SORUŞTURMA,” İBARESİ EKLENMİŞ; İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “SİLAHLI KUVVETLER VE” İBARESİ MADDE METNİNDEN ÇIKARILMIŞ; ÜÇÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN “ÜYELERİ VE ÜYELERİ İÇİNDEN BAŞKANI, KANUNDA BELİRLENEN NİTELİKTEKİ KİŞİLER ARASINDAN,” İBARESİ “BAŞKAN VE ÜYELERİ,” ŞEKLİNDE VE DÖRDÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN “KANUNLA” İBARESİ “CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE” ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
D) 146 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “ONYEDİ” İBARESİ “ONBEŞ” ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMİŞ, ÜÇÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN “, BİR ÜYEYİ ASKERÎ YARGITAY, BİR ÜYEYİ ASKERÎ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ” İBARESİ İLE DÖRDÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN “, ASKERÎ YARGITAY, ASKERÎ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ” İBARELERİ MADDE METNİNDEN ÇIKARILMIŞTIR.
E) 82 NCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİ, 96 NCI MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASI, 117 NCİ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ FIKRALARI, 127 NCİ MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİ, 150 NCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ SON CÜMLESİ İLE 91, 99, 100, 102, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 122, 145, 156, 157, 162, 163 VE 164 ÜNCÜ MADDELERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.
 • • CUMHURBAŞKANLIĞI VE MECLİS SEÇİMLERİ 3.11.2019 TARİHİNDE YAPILACAK
 • • CUMHURBAŞKANI VE MECLİS BU TARİHE KADAR GÖREVİNE DEVAM EDECEK
 • • HALKOYLAMASINDAN KABUL SONUCU ÇIKARSA, 6 AY İÇİNDE MECLİS GEREKLİ KANUNİ DÜZENLEMELERİ YAPACAK VE YENİ İÇTÜZÜĞÜ ÇIKARTACAK
 • • HSK ÜYELERİ 30 GÜN İÇİNDE SEÇİLECEK VE KIRKINCI GÜNÜN ARDINDAN GÖREVE BAŞLAYACAK
2709 SAYILI KANUNA AŞAĞIDAKİ GEÇİCİ MADDE EKLENMİŞTİR.
GEÇİCİ MADDE 21
A) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN 27’NCİ YASAMA DÖNEMİ MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 3/11/2019 TARİHİNDE BİRLİKTE YAPILIR. SEÇİMİN YAPILACAĞI TARİHE KADAR TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELERİ VE CUMHURBAŞKANININ GÖREVİ DEVAM EDER. MECLİSİN SEÇİM KARARI ALMASI HALİNDE, 27’NCİ YASAMA DÖNEMİ MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ BİRLİKTE YAPILIR.
B) BU KANUNUN YAYIMI TARİHİNDEN İTİBAREN EN GEÇ ALTI AY İÇİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, BU KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GEREKTİRDİĞİ MECLİS İÇTÜZÜĞÜ DEĞİŞİKLİĞİ İLE DİĞER KANUNİ DÜZENLEMELERİ YAPAR. CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE DÜZENLENECEĞİ BELİRTİLEN DEĞİŞİKLİKLER İSE CUMHURBAŞKANININ GÖREVE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN EN GEÇ ALTI AY İÇİNDE CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN DÜZENLENİR.
C) ANAYASANIN 159 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DÜZENLEMEYE GÖRE HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU ÜYELERİ EN GEÇ OTUZ GÜN İÇİNDE SEÇİLİRLER VE BU KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN SONRAKİ KIRKINCI GÜNÜ TAKİP EDEN İŞ GÜNÜ GÖREVLERİNE BAŞLARLAR. BAŞVURULAR, BU MADDENİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN BEŞ GÜN İÇİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA YAPILIR. BAŞKANLIK, BAŞVURULARI ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYONA GÖNDERİR. KOMİSYON ON GÜN İÇİNDE HER BİR ÜYELİK İÇİN ÜÇ ADAYI ÜYE TAMSAYISININ ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUĞUYLA BELİRLER. BİRİNCİ OYLAMADA ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUKLA SEÇİMİN SONUÇLANDIRILAMAMASI HALİNDE, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ OYLAMALAR YAPILIR; BU OYLAMALARDA ÜYE TAMSAYISININ BEŞTE ÜÇ ÇOĞUNLUĞUNUN OYUNU ALAN ADAY SEÇİLMİŞ OLUR. BEŞTE ÜÇ ÇOĞUNLUĞUN SAĞLANAMAMASI HALİNDE ÜÇÜNCÜ OYLAMADA EN ÇOK OYU ALMIŞ OLAN, SEÇİLECEK ÜYELERİN İKİ KATI ADAY ARASINDAN AD ÇEKME USULÜ İLE ÜYE BELİRLEME İŞLEMİ TAMAMLANIR. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL KURULU AYNI USUL VE NİSAPLARI GÖZETEREK ONBEŞ GÜN İÇİNDE SEÇİMİ TAMAMLAR. MEVCUT HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELERİ, YENİ ÜYELERİN GÖREVE BAŞLAYACAĞI TARİHE KADAR GÖREVLERİNE DEVAM EDER VE BU SÜRE İÇİNDE YÜRÜRLÜKTEKİ KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE ÇALIŞIR. YENİ ÜYELER, İLGİLİ KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILINCAYA KADAR MEVCUT KANUNUN ANAYASAYA AYKIRI OLMAYAN HÜKÜMLERİ UYARINCA ÇALIŞIR. GÖREVİ SONA EREN VE HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULUNA YENİDEN SEÇİLMEYEN ÜYELERDEN, TALEPLERİ HALİNDE ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI ARASINDAN SEÇİLENLER YARGITAY ÜYELİĞİNE, İDARİ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI ARASINDAN SEÇİLENLER DANIŞTAY ÜYELİĞİNE HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULUNCA SEÇİLİR; ÖĞRETİM ÜYELERİ VE AVUKATLAR ARASINDAN SEÇİLENLER İSE DANIŞTAY ÜYELİĞİNE CUMHURBAŞKANINCA ATANIR. BU ŞEKİLDE YAPILAN SEÇİM VE ATAMALARDA BOŞ KADRO OLU OLMADIĞINA BAKILMAZ, SEÇİLEN VE ATANAN ÜYE SAYISI KADAR YARGITAY VE DANIŞTAY KADROLARINA ÜYE KADROSU İLAVE EDİLİR.
D) ASKERÎ YARGITAY VE ASKERÎ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNDEN ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇİLMİŞ BULUNAN KİŞİLERİN HERHANGİ BİR SEBEPLE GÖREVLERİ SONA ERENE KADAR ÜYELİKLERİ DEVAM EDER.
E) BU KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİH İTİBARIYLA ASKERÎ YARGITAY, ASKERÎ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ VE ASKERÎ MAHKEMELER KALDIRILMIŞTIR. BU KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN DÖRT AY İÇİNDE; ASKERÎ YARGITAY VE ASKERÎ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN ASKERÎ HÂKİM SINIFINDAN BAŞKAN, BAŞSAVCI, İKİNCİ BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE DİĞER ASKERÎ HÂKİMLER (YEDEK SUBAYLAR HARİÇ) TERCİHLERİ VE MÜKTESEPLERİ DİKKATE ALINARAK;
a) HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULUNCA ADLİ VEYA İDARİ YARGIDA HÂKİM VEYA SAVCI OLARAK ATANABİLİRLER.
b) AYLIK, EK GÖSTERGE, ÖDENEK, YARGI ÖDENEĞİ, EK ÖDEME, MALÎ, SOSYAL HAK VE YARDIMLAR İLE DİĞER HAKLARI YÖNÜNDEN EMSALİ ADLİ VEYA İDARİ YARGIYA MENSUP HÂKİM VE SAVCILAR, BUNLARIN DIŞINDAKİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÖNÜNDEN İSE BU KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEKİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYGULANMAYA DEVAM EDİLMEK SURETİYLE MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINCA MEVCUT SINIFLARINDA, BAKANLIK VEYA GENELKURMAY BAŞKANLIĞININ HUKUK HİZMETLERİ KADROLARINA ATANIRLAR. BUNLARDAN, EMEKLİLİK HAKKINI ELDE EDENLERDEN YAŞ HADDİNDEN ÖNCE BU GÖREVLERDEN KENDİ İSTEKLERİYLE AYRILACAKLARA ÖDENECEK TAZMİNATA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KANUNLA DÜZENLENİR. KALDIRILAN ASKERÎ YARGI MERCİLERİNDE GÖRÜLMEKTE OLAN DOSYALARDAN; KANUN YOLU İNCELEMESİ AŞAMASINDA OLANLAR İLGİSİNE GÖRE YARGITAY VEYA DANIŞTAYA, DİĞER DOSYALAR İSE İLGİSİNE GÖRE GÖREVLİ VE YETKİLİ ADLİ VEYA İDARİ YARGI MERCİLERİNE DÖRT AY İÇİNDE GÖNDERİLİR.
F) BU KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER, TÜZÜKLER, BAŞBAKANLIK VE BAKANLAR KURULU TARAFINDAN ÇIKARILAN YÖNETMELİKLER İLE DİĞER DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMADIKÇA GEÇERLİLİĞİNİ SÜRDÜRÜR. YÜRÜRLÜKTE BULUNAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER HAKKINDA 152 NCİ VE 153 ÜNCÜ MADDELERİN UYGULANMASINA DEVAM OLUNUR.
G) KANUNLAR VE DİĞER MEVZUAT İLE BAŞBAKANLIK VE BAKANLAR KURULUNA VERİLEN YETKİLER, İLGİLİ MEVZUATTA DEĞİŞİKLİK YAPILINCAYA KADAR CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN KULLANILIR.
H) ANAYASANIN 67’NCİ MADDESİNİN SON FIKRASI HÜKMÜ, BU KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN SONRA BİRLİKTE YAPILACAK İLK MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ İLE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ BAKIMINDAN UYGULANMAZ.

 • • BU DEĞİŞİKLİK PAKETİNDEKİ KİMİ HÜKÜMLER İLK SEÇİMLERİN YAPILDIĞI TARİHTE, KİMİLERİ İSE SEÇİM TAKVİMİNİN BAŞLADIĞI TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR
 • • CUMHURBAŞKANI, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANIR YAYINLANMAZ PARTİLİ OLABİLİYOR
BU KANUN İLE ANAYASANIN;
A) 8, 15, 17, 19, 73, 82, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ÜNCÜ MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE 114 ÜNCÜ MADDENİN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ FIKRALARININ İLGALARI YÖNÜNDEN, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 VE 125 İNCİ MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE 127’NCİ MADDENİN SON FIKRASINA DAİR DEĞİŞİKLİK; 131, 134, 137 NCİ MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE 148 İNCİ MADDENİN BİRİNCİ FIKRASINDAKİ DEĞİŞİKLİK İLE ALTINCI FIKRASINDAKİ “BAKANLAR KURULU ÜYELERİNİ” İBARESİNE DAİR DEĞİŞİKLİK, 150, 151, 152, 153, 155 İNCİ MADDENİN İKİNCİ FIKRASI,161, 162, 163, 164, 166 NCI VE 167 NCİ MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE GEÇİCİ 21 İNCİ MADDENİN (F) VE (G) FIKRALARI, BİRLİKTE YAPILAN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ SONUCUNDA CUMHURBAŞKANININ GÖREVE BAŞLADIĞI TARİHTE,
B) 75, 77, 101 VE 102 NCİ MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER, BİRLİKTE YAPILACAK İLK TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE İLİŞKİN TAKVİMİN BAŞLADIĞI TARİHTE,
C) DEĞİŞTİRİLEN DİĞER HÜKÜMLERİ İLE 101 İNCİ MADDESİNİN SON FIKRASINDA YER ALAN “CUMHURBAŞKANI SEÇİLENİN, VARSA PARTİSİ İLE İLİŞİĞİ KESİLİR” İBARESİNİN İLGASI BAKIMINDAN YAYIMI TARİHİNDE, YÜRÜRLÜĞE GİRER VE HALKOYUNA SUNULMASI HALİNDE TÜMÜYLE OYLANIR.