Bugün uyum var sistem krizi yok ama: 2001’de MGK toplantısında yaşanan krizin sonucunda Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer Başbakan Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlattı. Başbakanın devlet yönetiminde “kriz var” açıklamasıyla mali piyasalarda panik başladı. Koalisyon hükümetinin yönetemediği ekonomi daha kötü bir hal aldı. Siyasi istikrarsızlık krizin en büyük sebebi oldu.

* Bir gecede borsa dibe vurdu,
* Gecelik faiz %7500’e yükseldi,
* Ülkede binlerce iş yerinin kapandı,
* 14540 şirket battı,
* Binlerce kişi işsiz kaldı.
* Kriz bir gecede büyüyünce yabancı sermaye ülkeden kaçmaya başladı.
* Türkiye en ağır ekonomik krizi yaşadı..

ÇÖZÜM

YÖNETİMDE ÇİFT BAŞLILIK ORTADAN KALKIYOR!

Anayasa Değişikliği Madde 8: Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor, Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor.

Madde 104: Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.

Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.

Bir grup genç subaydan oluşan cunta 27 mayıs 1960 günü 10 senelik Demokrat Parti iktidarını devirdi. Darbeciler 10 yıl boyunca girdiği seçimlerin neredeyse hepsini kazanan Demokrat Parti'yi kapatmış, demokrat partili siyasileri yassıada'da yargılamıştır. Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edilirken, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın idam cezası yaş haddinden dolayı müebbete çevrildi. Birçok demokrat partili ağır hapis cezaları aldı.

ÇÖZÜM

DEVLETİN GERÇEK SAHİBİ MİLLET OLACAK

Anayasa Değişikliği Madde 16: Silahlı Kuvvetler Devlet Denetleme Kurulu’nun işleyişi altına alınıyor. Jandarma Genel Komutanı MGK Üyesi olmaktan çıkarılıyor. Bu sayede yönetim daha çok sivilleşiyor, vesayet anlayışları son buluyor.

6 Haziran seçimlerine giderken 2 ay sonra yapılacak Yüksek Askeri Şura öncesinde Kara Kuvvetleri Komutanı Namık Kemal Ersun emekli edildi. Beraberindeki 700 subay ordudan atıldı. Cumhurbaşkanı Fehmi Korutürk’le Başbakan Süleyman Demirel arasında yaşanan siyasi kriz ve Kara Kuvvetleri Komutanı kim olacak mücadelesi içerisinde Kenan Evren Kara Kuvvetleri Komutanı oldu ve aynı Kenan Evren bugünkü vesayetçi darbe kurumlarının ve 1982 Anayasası’nın ortaya çıkmasına sebep olan 1980 darbesini yaptı.

ÇÖZÜM

YÜKSEK ASKERİ ŞURA KARARLARI YARGI DENETİMİNE GİRECEK

Anayasa Değişikliği Madde 16: Anayasa 125. Maddedeki “Yüksek Askeri Şura Kararları” ibaresi kaldırılarak askeri vesayet ürünü olan Yüksek Askeri Şura Kararları da tam manasıyla denetim altına alınmış olacak.

31 Aralık günü CHP'nin ıı. Milliyetçi Cephe hükümeti aleyhine verdiği gensoruda hükümete güvenoyu vermeyen AP'li vekiller hükümetin düşmesine sebep oldu. Olayın perde arkasında CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit AP'li vekillerle görüşmüş ve bakanlık karşılığında hepsini ikna etmiştir. Daha sonra kurulacak Ecevit hükümetinde bu isimlerin biri dışında hepsi bakan olacak, kurulan hükümet "Güneş Motel Hükümeti" olarak anılacaktı. Güneş Motel, bakanlık pazarlıklarının yapıldığı otelin adıydı.

ÇÖZÜM

HÜKÜMETE GÜVENOYUNU ARTIK MİLLET VERECEK!

Anayasa Değişikliği Madde 10: Hükümeti artık milletin oylarıyla hükümet kursun diye getirdiği Cumhurbaşkanı kuruyor. Hükümetin güvenoyunu millet veriyor.

MADDE 106 - Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır.

95 Seçimlerinden refahın birinci parti olarak sandıktan çıkmasıyla ordu Doğruyol ve ANAP'ı bir koalisyona zorladı. Yapılan zoraki koalisyonla Anayol hükümeti 96 martında kurulacaktı. Ancak Refah'ın Anayasa mahkemesine yaptığı "güvenoyu sırasında yeterli salt çoğunluk sağlanmadığı" gerekçesiyle açılan iptal davası haklı görüldü. Hükümetin lideri Mesut Yılmaz istifa etti. Düşen Anayol hükümeti yerine Refahyol hükümeti kuruldu.

ÇÖZÜM

KALICI SİYASİ İSTİKRAR

Anayasa Değişikliği Madde 10: Milletin oylarını verdiği, hükümet etmesini istediği kişi devletin başında olacak, ülkeyi o yönetecek. Artık askeri emirlerle hükümet oyunları oynanmayacak, halk kimi seçiyorsa hükümet o olacak.

MADDE 106 - Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır.

MGK toplantısında yaşanan krizin sonucunda Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer Başbakan Bülent Ecevit'e Anayasa kitapçığı fırlattı. Başbakanın devlet yönetiminde “kriz var” açıklamasıyla mali piyasalarda panik başladı. Koalisyon hükümetinin yönetemediği ekonomi daha kötü bir hal aldı. Siyasi istikrarsızlık krizin en büyük sebebi oldu.
* Bir gecede borsa dibe vurdu,
* Gecelik faiz %7500’e yükseldi,
* Ülkede binlerce iş yerinin kapandı,
* 14540 şirket battı,
* Binlerce kişi işsiz kaldı.
* Kriz bir gecede büyüyünce yabancı sermaye ülkeden kaçmaya başladı.
* Türkiye en ağır ekonomik krizi yaşadı.

ÇÖZÜM

YÖNETİMDE ÇİFT BAŞLILIK ORTADAN KALKIYOR!

Anayasa Değişikliği Madde 8: Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor, Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor.

MADDE 104- Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.

Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.

İnönü’nün liderliğinde kurulan koalisyon Hükümetinin yönetime tam anlamıyla hakim olamayışı ordudaki cuntaları yeni darbeler için heveslendiriyordu. 22 şubat günü harp okulu Komutanı Albay Talat Aydemir'in direktifiyle harekete geçen harp okulu öğrencileri yönetime el koymayı denedi. Birçok grubun Aydemir tarafına geçmesiyle güçlenen isyancılar Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına da el koydu. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlar kurulu tutuklanacak duruma geldi. Tüm gece yapılan pazarlıkların ve Başbakan İnönü'nün tavrının sonunda cuntacılar herhangi bir ceza almamaları karşılığında darbeden vazgeçti.

ÇÖZÜM

Yapılan Anayasa Değişiklik Teklifinin 16. Maddesinde belirtildiği üzere, 82 Darbe Anayasasının askeri yönetim anlayışı sivilleşiyor. Silahlı Kuvvetler Devlet Denetleme Kurulu’nun işleyişi içine alınıyor. Jandarma Genel Komutanı MGK Üyesi olmaktan çıkıyor. Sıkıyönetim uygulaması tarih oluyor.

28 Şubat süreci, Necmettin Erbakan'ın Başbakan, Tansu Çiller'in Dışişleri Bakanı olduğu 28 Şubat 1997'de olağanüstü toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu açıklanan kararlarla başlayan ve irticaya karşı başlatıldığı iddia edilen, ordu ve bürokrasi merkezli süreçti. Türkiye siyasi tarihine geçen kararlar ve bu kararların uygulanması sırasında Türkiye'de siyasi, idari, hukuki ve toplumsal alanlarda yaşanan değişimlere neden olan bir süreçte yaşananlar, post-modern darbe olarak da adlandırılmıştır. 28 şubat 1997 tarihli MGK'da yapılan toplantıda ordu, koalisyon hükümetinin lideri Necmettin Erbakan'a anti Demokratik uygulamaları hükümet olarak hayata geçirmeleri konusunda baskı yaptı. Tarihin en uzun MGK'sı sonrası başlayan baskı ve yıldırma süreci tarihe 28 Şubat postmodern darbesi olarak geçti. Başbakan Necmettin Erbakan kısa süre sonra istifa etmek zorunda kaldı.

ÇÖZÜM

Yapılan Anayasa Değişiklik Teklifinin 16. Maddesinde belirtildiği üzere, 82 Darbe Anayasasının askeri yönetim anlayışı sivilleşiyor. Silahlı Kuvvetler Devlet Denetleme Kurulu’nun işleyişi içine alınıyor. Jandarma Genel Komutanı MGK Üyesi olmaktan çıkıyor. Sıkıyönetim uygulaması tarih oluyor. Yapılacak olan bu değişikliklerle tüm darbe girişimleri ve darbeler tarihe gömülecektir.

Bir bütçe görüşmesi krizi de Süleyman Demirel hükümeti döneminde yaşandı. Süleyman Demirel'in tek başına iktidar olarak 1969 yılında kurduğu 31. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti 6 mart günü yapılan bütçe görüşmelerinde kendi partisinden çıkan fireler sonrası devrildi.

ÇÖZÜM

MADDE 15: 2709 sayılı Kanunun 161‟inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikle bütçe kanunu teklifini hazırlayıp TBMM’ye sunma yetkisi Cumhurbaşkanı’na veriliyor. Cumhurbaşkanı’nın TBMM’ye kanun sunma yetkisi bütçe kanunuyla sınırlandırılmış oluyor. Bütçe Kanunu mecliste görüşülüp karara bağlanıyor. Bütçe kanunu Meclis’te onaylanmazsa hükümet bütçesiz kalmasın diye, öncelikle geçici bütçe yapılması, bu da olmaz ise bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre arttırılarak yürürlüğe konuyor. Böylece Bütçe ile ilgili nihai karar Meclis’e ait oluyor. Yapılacak olan bu değişiklikle bütçe konusundaki anlaşmazlık sonucunda yaşanan hükümet krizleri tarih olacak.

9 Mart krizi atlatıldıktan sonra Ordu'nun üst düzey generalleri genel kurmay Başkanlığında toplandı. Hükümetin devam etmesi halinde ordu içinde farklı cuntaların darbe yapmaya çalışacağının farkında olan komuta kademesi bir muhtıra vererek Süleyman Demirel'in istifa etmemesi halinde yönetime el koyacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı ve diğer partilerden beklediği desteği göremeyen Demirel istifa etmek zorunda kaldı.

ÇÖZÜM

Yapılan Anayasa Değişiklik Teklifinin 16. Maddesinde belirtildiği üzere, 82 Darbe Anayasasının askeri yönetim anlayışı sivilleşiyor. Silahlı Kuvvetler Devlet Denetleme Kurulu’nun işleyişi içine alınıyor. Jandarma Genel Komutanı MGK Üyesi olmaktan çıkıyor. Sıkıyönetim uygulaması tarih oluyor. Yapılacak olan bu değişikliklerle tüm darbe girişimleri ve darbeler tarihe gömülecektir

İsmet İnönü’nün başkanlığında 25 aralık 1963 tarihinde kurulan ve bağımsız milletvekillerinin desteklediği bir azınlık hükümeti olan 28. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, Meclis’te yapılan bütçe oylamasında ret oylarının kabul oylarından fazla çıkması üzerine istifa etti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından Suat Hayri Ürgüplü, partiler üstü bir hükümet kurmakla görevlendirildi. 20 şubat 1965 tarihinde Suat Hayri Ürgüplü’nün Başkanlığında, Adalet Partisi (AP), Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP), Yeni Türkiye Partisi (YTP) ve Millet Partisi’nin (MP) katılımıyla dördüncü koalisyon hükümeti kuruldu. Yeni hükümette, AP Genel Başkanı Süleyman Demirel Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

ÇÖZÜM

BÜTÇEDEN KAYNAKLI HÜKÜMET KRİZLERİ ORTADAN KALKACAK!

2709 sayılı Kanunun 161‟inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikle bütçe kanunu teklifini hazırlayıp TBMM’ye sunma yetkisi Cumhurbaşkanı’na veriliyor. Cumhurbaşkanı’nın TBMM’ye kanun sunma yetkisi bütçe kanunuyla sınırlandırılmış oluyor. Bütçe Kanunu Meclis'te görüşülüp karara bağlanıyor. Bütçe kanunu Meclis’te onaylanmazsa hükümet bütçesiz kalmasın diye, öncelikle geçici bütçe yapılması, bu da olmaz ise bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre arttırılarak yürürlüğe konuyor. Böylece bütçe ile ilgili nihai karar Meclis’e ait oluyor. Yapılacak olan bu değişiklikle bütçe konusundaki anlaşmazlık sonucunda yaşanan hükümet krizleri tarih olacak.