600 vekile çıkardık mv sayısını artan nüfusümuzdan dolayı ihtiyaçtı diyoruz. Acaba türkiyede ilk meclis kaç kişiydi, sonra kaç kere değişti, en son ne zaman 550 oldu? 550 olduğunda nüfusumuz neydi? dünyadan örnekler nedir? kim ne zaman değiştirmiş? bu işin bir standardı yok mu? 100 bin kişiye bir vekil vs gibi

TBMM tarihindeki ve dünyadaki milletvekili sayıları veya nüfusa oranları hakkında bilgiler:

TBMM tarihi bakımından: TBMM kuruluş yılı olan 1920’den beri 26. Dönemindedir. 1. TBMM döneminde milletvekili sayısı 436 idi. 2. TBMM ise seçim ile oluşan ilk meclis olup üye sayısı 333’tür. Bu sayılar 27 Mayıs 1960 darbesine dek çeşitlilik göstermiştir. 27 Mayıs 1960 – 25 Ekim 1961 arası TBMM yoktur, 38 kişilik Milli Birlik Komitesi vardır. Bu tarihten 12 Eylül 1980 darbesine kadar TBMM üye tam sayısı 450 olarak devam etmiştir. 12 Eylül 1980 - 6 Aralık 1983 arası 5 kişilik Milli Güvenlik Konseyi TBMM yerine geçmiş ve yasama ile yürütme görevini kullanmıştır. Bu tarihten itibaren 1987 yılına kadar 400 olan milletvekili sayısı 1995 yılına kadar yine 450 olup 20. Dönem olan 1995 yılından bu yana TBMM üye tam sayısı 550 olarak süregelmektedir. Bununla beraber unutulmamalıdır ki 1960-1979 yılları arası dönemde TBMM’nin yanı sıra 2. Meclis diye anılan Cumhuriyet Senatosu da mevcuttur.

Mevcut Milletvekillerinin İllere Dağılımındaki Ayrıntılar: (Her siyasî partinin aldığı geçerli oy toplamı genel geçerli oy toplamına bölünür; (siyasî partilerin ülke genelinde aldığı oy yüzdesi hesaplanır),

- Yüzde onluk barajı aşan siyasî partiler belirlenir,
- Barajı aşan siyasi partilerin ve bağımsız adayların adları alt alta ve aldıkları geçerli oy sayıları da hizalarına yazılır,
- Siyasî partilerin oy sayıları, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe (seçim çevresi kaç milletvekili çıkarıyorsa o sayıya ulaşıncaya kadar) bölünür,
- Elde edilen paylar ile bağımsız adayların aldıkları oylar ayırım yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır.
- Mevcut seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısı kadar bu payların sahibi olan partilere ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük sırasına göre milletvekili tahsis edilir.)

ÖZETLE; Milletvekili sayısı dağılımı yapılırken ise, öncelikle her ile bir milletvekili dağıtılır, 81 il olduğu için geri kalan 469 milletvekili, Türkiye nüfusu oranında dağıtılır. Yani, son genel nüfus sayımı ile belli olan Türkiye nüfusu, birinci fıkradaki illere verilen milletvekili sayısı çıkarıldıktan sonra kalan milletvekili sayısına bölünmek suretiyle bir sayı elde edilir. İl nüfusunun bu sayıya bölünmesi ile her ilin ayrıca çıkaracağı milletvekili sayısı tespit olunur. Bu yöntemden dolayı ise nüfus sayısı arttıkça seçilen milletvekilinin temsil kabiliyeti düşer. Bu sebeple milletvekili sayısındaki artış kaçınılmaz olmuştur.

Dünya Bakımından: D'Hondt Seçim sistemi, Belçikalı hukukçu ve matematikçi Victor D'Hondt tarafından 1878'de tasarlanmış nispi temsil sistemidir. Türkiye’de 1961’den bu yana –1965 Millet Meclisi genel seçimi ile 1966 Millet Meclisi ara seçimi dışında– bütün milletvekili genel ve ara seçimlerinde D’Hondt sistemi uygulanmıştır, günümüzde de yürürlükte olan sistem budur. Arjantin, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Doğu Timor, Ekvador, Finlandiya, Galler, Hırvatistan, İskoçya, İsrail, İzlanda, Japonya, Kolombiya, Macaristan, Makedonya, Paraguay, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Şili, KKTC ve Türkiye'de uygulanan seçim yöntemidir.

18 yaş konusunda sloganımız belli, seçiyorsak seçileceğiz!! peki dünyada hangi ülkelerde var? hangi ülkelerde yok? olanlarda niye var? olmayanlarda niye yok? bu bir insan hakları meselesi mi? acaba dünyada en genç vekil kaç yaşında? askerlik tecilli olması gerekiyor? şu anda tecil ile alakalı kurallar nedir ülkemizde? liseyi bitiren otomatik kaç yıl, üni öğrencisi otomatik kaç yıl tecilli oluyor? mv bittikten sonra mı askere gideceğiz?

Seçilme yaşı 18 olan ülkeler arasında İngiltere, Avusturya, Avusturalya, Çin, Almanya, Hollanda, Finlandiya, Fransa, İspanya, Kanada, İsveç, Norveç, Danimarka vs birçok gelişmiş ülke var.

Kuzey Kore'de ve Doğu Timor'da seçilme yaşı 17; Nauru ve Bahreyn'de ise 20. Angola'da seçilme yaşı 35. Seçilme yaşı Butan'da 25-65; İran'da 26-75; Somali'de 25-75 gibi üst sınır da bulunuyor. İkinci Meclis (Senato) bulunan birçok ülkede seçilme yaşı birinci meclislere göre daha yukarıda. Ancak bu tür meclislerin bulunduğu Grenada, Güney Afrika, Hollanda, İspanya, Almanya, Avustralya, Belize, Bosna Hersek, Slovenya ve Svaziland'da ikinci meclislerin de seçilme yaşı 18.

Seçilme yaşının 18’e düşürülmesi salt gelişmiş ülkeleri taklit amaçlı bir düzenleme getirmek değil elbette. Asıl mesele gençlerimizi daha iyi yetiştirebilmektir. Şöyle ki; bu düzenleme ile daha çalışkan, özgüveni yüksek ve kendini daha erken yaşlarda siyasete ve hayata hazırlayacak genç nesillerin yetişmesi yönünde çok önemli bir adımdır. Gençler artık daha birikimli, daha çalışkan, daha gayretli olmak durumunda ve asgari 12-13 yaşından beri kendilerini yetiştirmesi gerektiğinin idraki ile eğitimlerini sürdüreceklerdir. İhtimaldir ki, erken yaşta milletvekili seçilecek olan bir veya birkaç genç, büyük bir iş başarıp yüz binlerce genci sürükleyecek. En erken 25 yaşında işe yarar olma ihtimalinin olduğunu düşünen bir gençlik yetiştirmek işe yaramazlığı desteklemektir. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri kişileri çocukluktan itibaren hayata hazırlamaktadır. Yukarıdaki ülkeleri incelediğimizde de görüleceği üzere, seçilme yaşı yüksek olan ülkelerin gençleri geri plana atan ve bunun da verdiği yadsınamaz etki ile daha az gelişmiş olduğunu söylememiz mümkün. Tüm bunları tahlil edip öngören Liderimiz ve Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi “Gençler tecrübesiz dediler. Gençlere siyaset emanet edilmez dediler. Gençlere idarecilik verilmez dediler. Hayır dedik, biz ülkemizin gençlerine sonuna kadar inanıyor, sonuna kadar güveniyoruz dedik.” Bugün TBMM, seçilme yaşının 18’e düşürülmesine ilişkin Anayasa düzenlemesini meclis onayından geçirerek tarihi bir iş daha başarmıştır. Bu ülke için dönüm noktalarından biri olacak bir düzenlemedir.

Askerlik Tecil Ettirme Konusu

• Lise veya Üniversiteye devam eden kişiler 29 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler
• Yurt içi veya yurt dışında staj yüksek lisans veya doktora yapanlar 33 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler.
• Fazla kilolu kişiler bir sonraki yila kadar askerlikleri tecil ettirebilirler.
• Lisanslı sporcular 33 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler.
• Abisi ya da kardeşi askerlik yapan kişiler onun askerliği bitene kadar askerliklerini tecil ettirebilirler.
• Yüksek öğrenim mezunlarından çalıştıkları bilim dallarında yurt içi veya yurt dışında dünya ölçüsünde yenilik ve ilerleme getirdikleri çalıştıkları ilmi müesseselerce tasdik edilenler 36 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler.
• Yabancı bir ülkede çalışma ve oturma iznine sahip olanlar belgelerle bulundukları yerlerdeki Türk Konsolosluklarına başvururlarsa 38 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler.
• Zamanla veya tedavi ile geçecek hastalıkları olduğu Yoklama Heyeti doktorları tarafından yapılacak muayene neticesi anlaşılanlar askerliklerini tecil ettirebilirler.
• Lise ve dengi okul mezunları askerliklerini 3 sene mazeretsiz olarak tecil ettirebilmektedirler. Üniversiteyi bitirip ilgili yüksek öğrenim kurumu ile tüm ilişkisini kesen kişiler askerliği 2 sene süre ile tecil ettirilebilir. Staj, yüksek lisans, doktora gibi programlarda üst yaş sınırı 35 yaş olacak şekilde 1 sene daha tecil ettirebilmektedir.
• Askerliğin tecili şartları belli olduğuna göre buraya ilişkin herhangi bir yeni düzenleme olmadığından, milletvekili seçilen bir gencin milletvekilliği görevi bittikten sonra askere gideceğini söylememiz gerekir.

Genel Seçimler Neden 4 yıla indirilmişti, neden yeniden 5 yıla çıkarılmakta?

2007 yılında Anayasa'da yapılan değişikliğe paralel olarak Milletvekili Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikle 4 yıla indirildi. Ancak 16 Şubat 2013 yılında eski Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan bunun bir hata olduğunu, çünkü 4 yıl bir hizmet süresi için yeterli olmadığını belirtmiştir. Genel seçim süresinin 5 yıla çıkarılması, 4 yılın tam istikrar sağlayan ve yeterli bir hizmet dönemi ihtiva etmemesinden dolayıdır. Muhalefet partisinin teklifi üzerine ve halkın onayıyla getirilen bu düzenlemenin ülkenin durum ve ihtiyacını karşılamadığı çok çeşitli olaylar tecrübe edilerek görülmüş, bu sebeple 5 yıla çıkarma gerekliliği hasıl olmuştur. Almanya Meclisi her dört yılda bir, Fransa ise 5 yılda bir yenilemektedir. Tercih meselesi olup dünya genelinde 4 ila 5 yıl arasında değişen örnekleri yaygındır.

Başkanlık Sistemi, Yarı Başkanlık Sistemi ve Parlamenter Sistem Örnekleri:

Başkanlık Sistemi İle Yönetilen Ülkeler, Devletler Hangileridir?
Afganistan, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Azerbaycan, Belarus, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya, Ermenistan, Filipinler, Guatemala, Güney Kore, İran, Kazakistan, Kıbrıs, Kolombiya, Kosta Rika, Meksika, Nijerya, Paraguay, Peru, Şili, Türkmenistan, Uruguay, Venezuela gibi pek çok ülke başkanlık sistemiyle yönetilmektedir.

Yarı Başkanlık Sistemi uygulaması nasıldır? Örnekleri nelerdir?

Başkanlık sistemi ile parlamenter sistemin karışımıdır. Yürütme gücü halk tarafından oy çoğunluğuyla seçilen devlet başkanı ile meclis güvenine dayanan hükümet başkanı arasında ortak olarak paylaşılır. Fiili olarak ise yürütmenin başı devlet başkanıdır. Yarı başkanlık sistemini en iyi uygulayan ülkelerin başında Fransa gelir. Yarı başkanlık sisteminde yürütme organı iki başlı olma özelliğine sahiptir. Bir tarafta Cumhurbaşkanı, diğer tarafta ise Bakanlar Kurulu bulunur. Başkanlık sisteminde tek başkan varken, yarı başkanlık sisteminde başkan ve meclis vardır. Yarı başkanlık sisteminde yürütme organının bir kanadı olan bakanlar kurulu, yasama organına karşı sorumludur. Dolayısıyla, kabineyi güvensizlik oyuyla yasama organı görevden alabilir.

Fransa Örneği:

Fransa Cezayir Bağımsızlık Savaşı esnasında ve Sri Lanka sivil savaş esnasında yarı başkanlık sistemine geçmiştir. Fransa ve Sri Lanka'da yarı başkanlık sistemine geçişin olumlu sonuçlar verdiği görülmüştür. Burada Fransa’nın Yarı Başkanlık sistemine geçiş süreci önemlidir. 1946-1958 yılları arasında Fransa’da 20 tane hükümet kurulmuş ve istikrarsızların yol açtığı ağırlığı ekonomik olan, siyasal ve sosyal sıkıntılar baş göstermiştir. Koalisyon hükümetlerinden yorulan Fransa çareyi yarı başkanlık sistemine geçmekte bulmuştur. Fransa’nın uyguladığı bu sistemde parlamenter rejime göre temel farklılıklar şunlardır: Klasik parlamenter rejim Cumhurbaşkanına sembolik görevler yüklediği halde, yarı başkanlık sisteminde yetki sahası daha geniştir. Örneğin meclisi dağıtabilme, referandum isteyebilme, anayasa konseyi üyelerini atama ve anayasanın 16 maddesi gereği olağanüstü durum ilan ederek yasama, yürütme ve hatta yargı gücünü elinde toplayabilmektedir. Cumhurbaşkanı, dış politika ve savunma konularında da ağırlığa sahiptir. 7 yıl için seçilen Cumhurbaşkanı vatana ihanet dışında mutlak bir sorumsuzluk taşımaktadır. Yasaları onaylayan Parlamento, hükümeti denetleme ve düşürebilme yetkisine sahip olduğu halde, Cumhurbaşkanına karşı denetleme yönünden herhangi bir yetkisi yoktur.

Yarı Başkanlık Sistemiyle Yönetilen Ülkeler

Cezayir,Ermenistan,Fransa,Gürcistan,Mısır,Romanya,Rusya,Suriye,Tayvan, Tunus, Ukrayna vs.

Parlamenter Sistem ile Yönetilen Ülkeler:

Türkiye, Arnavutluk, Avusturya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Moğolistan, Karadağ, Pakistan, Nepal, Polonya, Singapur, Slovakya, Slovenya

Güçlü Yasama Diyoruz, Nasıl ve Neden?

Yansıtılanın aksine, meclisin yasama faaliyetlerinin tamamı korunmaktadır. Ancak erkler ayrılığının bir sonucu olarak TBMM’nin görev ve yetkilerinde düzenli KHK çıkarma yetkisi ilga edilmiştir. Yani vaki düzenlemede KHK çıkarma yetkisi Mecliste değil, Bakanlar Kurulundaydı. Bakanlar Kurulu kavramı yeni düzenlemede ortadan kalktığı ve yürütme erkini Cumhurbaşkanı temsil edeceği için işbu yetki de yürütme elinde iken yine yürütmeye verilmek üzere düzenlenmiştir. Burada meclisin yetkisi elinden alınmış değildir.

Denetim Konusu: Meclisin denetim organı olma meselesine gelince; düzenlemenin başlık olarak denetim adı altında düzenlenmesine gerek yoktur. Meclisin denetim yetki ve faaliyetleri yeni anayasada da mevcuttur. Türkiye Büyük Millet Meclisi; meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır. Burada yalnızca gensoru kaldırılmıştır, bunun sebebi ise hukuken bir yetki daraltması değil, teknik olarak Bakanlar Kurulu’nun kaldırılmış olmasıdır. Yeni düzenleme ile yazılı soru önergesi ile meclisin denetim faaliyeti daha güçlü bir metod da kazanmıştır. Şöyle ki; yazılı soru ile yazılı olarak en geç onbeş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormaları mümkün hale gelmiştir. Görüldüğü gibi denetim faaliyetleri teknik olarak da hukuki olarak da korunmaktadır. Hatta pratikte iyileştiğini de söyleyebiliriz. Zira mevcut sistemde Bakanlar Kurulu meclisin içinden çıktığından ve bir Bakanın aynı zamanda milletvekili olabilmesinden kaynaklı olarak Meclisin denetim faaliyetlerinin bu iç içe geçmişlikten dolayı fiilen olumsuz etkilendiğini söylememiz mümkündür.

Yeni düzenlemede yürütmenin Kanun teklifi etme konusu: Kanun teklif etme yetkisi, milletvekillerine aittir. Tek istisnası, bütçe kanunun Cumhurbaşkanı tarafından teklif edilmesidir. Bütçe Kanunu yine meclis tarafından kabul edilecektir.

KHK’lar: Mevcut düzenlemede KHK çıkarma yetkisi Mecliste değil, Bakanlar Kurulundaydı. Meclis Bakanlar Kurulu’na bu yetkiyi verirdi. KHK’lar temel hak ve özgürlüklere ilişkin düzenlemeler değildir, anayasa ve yasa ile düzenlenmemiş ve gerekli durumlarda Bakanlar Kurulu’nun çıkarabildiği düzenlemeler idi. Mevcut yetki yürütmede artık Bakanlar Kurulu olmayacağından Cumhurbaşkanına verilmiş olmakla konular ve çıkarabileceği haller kısıtlıdır. Şöyle ki; Cumhurbaşkanı üst düzey kamu yöneticilerini atayacak, görevlerine son verecek ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleyecektir. Bu yetki idari konulara ilişkin olup kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacaktır. Kanunlarda, kararname konusu ile aynı konuda farklı hüküm bulunması halinde kanun uygulanacaktır. TBMM'nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelecektir. Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilecek. Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmi Gazete'de yayımlandıkları gün yürürlüğe girecektir.

Sonuç olarak; yasama kendi faaliyetleri ile mükellef hale gelip bir kanun yapma fabrikası gibi çalışmaktan çok halkın beklenti ve ihtiyaçları kanunlara daha fazla yansıtabilecektir. Bu noktada Bakanlar ile uyum çabası yahut Bakanların yeniden seçilme kaygısı ile vatandaşın ihtiyaçlarına ve kendi seçim bölgesine yönelik faaliyetleri orantısız bir şekilde kullanma ihtimali ortadan kalkacaktır, zira bakan aynı zamanda milletvekili olamayacağı için seçim kaygısı yaşamadan yasama faaliyetlerine de müdahale edememesi ile meclis daha güçlü hale gelecektir.

Mecliste grup başkanlığı

Meclis İç Tüzüğüne göre. En az yirmi milletvekili bulunan siyasî partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup kurma hakkına sahiptirler. Siyasî parti grubunun ilk kuruluşunda grup içyönetmeliği ile her yasama dönemi başında, o gruba mensup milletvekillerinin adı, soyadı ve seçim çevrelerini gösterir liste gruplarca Meclis Başkanlığına verilir.

Türkiye tarihinde gensoru ile görevden alınan bakan var mı? Dünyada uygulaması var mı?

• 55’inci Hükümet, Türkbank ihalesi ve Korkmaz Yiğit’in açıklamaları sonrasında Başbakan Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı Güneş Taner hakkında verilen gensoru sonucu 25 Kasım 1998’de CHP’nin de katkısıyla düşürüldü. Daha sonra, Bülent Ecevit, 11 Ocak 1999’da DSP azınlık hükümetini kurmuştur.
• CHP Grubu adına dönemin grup başkanvekilleri Altan Öymen ve Hayrettin Uysal 29 Aralık 1977 tarihinde, içte ve dışta güvenliği sağlayamadığı, cephecilik anlayışıyla ulusal birliği zedelediği, halk çoğunluğunu yoksulluğa sürüklediği ve devleti Anayasa’nın belirlediği kurallardan ve çerçeveden uzaklaştırmaya çalıştığı iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel başkanlığındaki İkinci Milliyetçi Cephe hükümeti hakkında Anayasa gereği bir gensoru açılması için önerge verilmiştir.31 Aralık 1977’te yapılan birleşimde hükümet güvenoyunu sağlayamayınca AP, MHP ve MSP’den oluşan İkinci Milliyetçi Cephe hükümeti düşmüştür.
• 1980’deki dışarıdan destekli AP tek parti iktidarına göz dağı vermek isteyen Milli Selamet Partisi, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve İsrail ile ilişkileri geliştirmek istediği gerekçesiyle Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen hakkında gensoru vererek düşürülmesini sağlamıştır.
• Gensoru sonuçları itibari ile hükümeti düşürdüğünden koalisyonda koalisyon ortakları tek başına iktidarda iktidar partisi hükümetin düşmesini istemeyeceğinden istisnai durumlar haricinde bu uygulama kullanılmamaktadır. Bugüne kadar yüzlerce kez gensoru verilmiş olsa da örnekleri yukarıdaki örnekleri geçmemiştir.

Meclis Araştırması-Meclis Soruşturması-Genel Görüşme-Yazılı Soru Ne demektir.Dünyadaki kullanımı nasıldır? Abd örneği?

Meclis Araştırması: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kendi içinden oluşturduğu bir yarkurulca belli bir konuda yapılan inceleme. (Abd de vardır)

Meclis Soruşturması: Başbakan veya bakanların görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanmalarını gerektiren bir durum olup olmadığının bir Soruşturma Komisyonu marifetiyle soruşturulmasıdır. (Abd de vardır)

Genel Görüşme: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ülkenin belli bir sorununun enine boyuna tartışıldığı, yalnızca o konuya değinen konuşmaların yer aldığı görüşme.

Yazılı Soru: Parlamentoda bakanlara yazılı olarak sorulan ve yazılı olarak karşılık verilmesi istenen soru. Bu araçlar denetim araçlarıdır, başkan bu araçlar vasıtasıyla denetlenebilmektedir.Benzer araçlar bir çok demokratik ülkede bulunmaktadır.

Dünyada tekrar seçilme sınır ne kadardır 2 dönemle sınırlı mı? Teamül müdür 2 dönem

Cumhurbaşkanının görev süresi ülkelere göre değişiklikler göstermektedir. Cumhurbaşkanı görev süresi ülkelerin kendi tercihlerine göre belirlenmektedir. Yönetimde değişimi sağlamak amacıyla kimi ülkelerde sınırlamalar konulmuştur;

• ABD’de 4+4 olmak üzere aynı kişi 2 kez başkan seçilebilmektedir.
• Güney Kore’de Başkan 5 Yıllık süre ile seçilir.
• Türkiye’de öngörülen Cumhurbaşkanlığı Sisteminde 5+5 olmak üzere aynı kişi en fazla 2 kez Cumhurbaşkanı seçilebilmektedir.
• Fransa da Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olup ardı ardına 2 kez seçilmek mümkün olmayıp bir dönemlik aralarla seçilmek mümkündür.
• Almanya’da Cumhurbaşkanı 5 Yıllık Süre için seçilir iki kez seçilebilir.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi Devlet Başkanı’nın Yetkileri ve Dünya örnekleri ile karşılaştırması.

ABD (Başkanlık Sistemi Uygulanmaktadır)
• ABD’de başkanın ülkeyi anayasaya uygun bir şekilde idare etme,
• Birleşik Devletler ordusunun başkomutanıdır,
• Kendisine bağlı bakanlıkları kontrol etme, atama, azletme, • Devlete karşı işlenmiş suçları affetmek,
• Senatonun üçte iki çoğunluğunun onayıyla uluslararası anlaşmalar yapmak,
• Senatonun tavsiye ve onayıyla büyükelçileri atamak,
• Üst düzey kamu görevlilerini atamak,
• Diğer ülke büyükelçilerini ve devlet yetkililerini kabul etmek,
• Yasaların muntazam bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını gözetmek,
• KHK çıkarma yetkisi vardır.

BREZİLYA (Başkanlık Sistemi Uygulanmaktadır)
• Bakanları atamak ve görevden almak,
• Bakanların danışmanlığında federal hükümeti yönetmek,
• Diğer ülkelerle ilişkileri yürütmek,
• Yabancı ülkelerdeki devlet görevlilerinin akreditasyonunu sağlamak
• Uluslararası anlaşmaları imzalamak,
• Devletin askeri savunmasını gerçekleştirmek,
• Orduya saldırı emri vermek ordunun başı olarak hareket etmek
• Devlete karşı işlenmiş suçları gerektiğinde affetmek;
• Senatonun da onayıyla valileri, Merkez Bankası başkanını ve diğer kamu görevlilerini atamak;
• Devlet Konseyi üyelerini atamak;
• Devlet Konseyi’ni ve Ulusal Savunma Konseyi’ni toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek;
• KHK yetkisi vardır belli sınırlar dahilinde,
• Kongrenin de onayıyla savaş ilan etmek ve barış yapmak;
• Yabancı güçlerin ülke topraklarını kullanmasına izin vermek;
• Bütçe yapmak ve federal hükümet organlarına atama yapmak veya bu ofisleri kapamak

MEKSİKA (Başkanlık Sistemi Uygulanmaktadır)
• Yasaları uygulamak; kabine üyelerini ve federal memurları atamak ve görevden almak;
• Senatonun onayıyla Cumhuriyet Başsavcısını, valileri, maliyenin yüksek memurlarını ve Yüksek Mahkeme üyelerini, İçişleri bakanını, üst düzey diplomatları ve ordunun üst düzey komutanlarını atamak;
• Diğer ordu komutanlarını Senatonun onayı olmadan atayabilmek; orduya başkumandanlık etmek
• Kongreden onay alarak savaş ilan etmek;
• Başkanın kanun teklif etme yetkisi vardır,
• Barışçıl çözüm, müdahil olmama, egemenlik, minimum seviyede güç kullanımı, milletlerin eşitliği ilkesi, uluslararası iş birliği, uluslararası barışı ve güvenliği koruma prensipleri içerisinde kalarak dış politikaya yön vermek; Senatonun onayıyla uluslararası antlaşmaları onaylamak
• Senatonun toplanmadığı zamanlarda Daimî Komisyon’un onayıyla Yüksek Mahkeme üyeleri dışında üst düzey atamaları yapmak bulunmaktadır.
• Başkan ülkenin işgale uğraması durumunda veya yaygın şiddet hareketleri ve halkı tehdit eden olağanüstü olayların patlak vermesi durumunda kabinesiyle görüşerek Kongrenin de onayını aldıktan sonra bazı anayasal hak ve özgürlükleri askıya alabilmektedir.
• Başkan kendisinden sonra gelecek olan halefi ile ilgili kişisel bir tercih olarak ve görev süresinin dolmasına yakın bir zamanda bir isim belirleme yetkisi verilmiştir.
• Yarı-Bağımsız devlet organları ve yarı-devlet firmaları şeklinde tanımlanan kurumların atamaları ve işleyişi de başkanın yetki kapsamına girmektedirler.

Güney Kore (Başkanlık Sistemi Uygulanmaktadır)
• Diplomasi, ulusal savunma, Kore yarımadasının birleştirilmesi hedefi doğrultusunda politikalar geliştirmek;
• Ulusun kaderini ilgilendirecek politik kararları gerekli gördüğü durumlarda referanduma götürmek;
• Uluslararası anlaşmalar imzalamak,
• Büyükelçileri ve diplomatları akredite etmek, kabul etmek ve görevlendirmek;
• Savaş ilan etmek ve barış imzalamak,
• Toplumsal kargaşa çıkması, yakın ve açık dış tehdit oluşması, ekonomik kriz baş göstermesi gibi olağanüstü hallerde, Meclisin kapalı olması veya toplanması için yeterli vaktin bulunmaması halinde, ulusal güvenliğin sağlanması ve toplumda güven ve barış ortamının oluşması için gerekli acil önlemleri alma yetkisi de bulunmaktadır.
• Olağanüstü hâl ilan edebilir.
• Kamu görevlilerini atayabilir ve görevden alabilir.
• Suçların affedilmesi, hafifletilmesi veyahut kaybedilmiş hakların iade edilmesini sağlayabilir.
• Meclisin onayıyla başkanın genel af çıkarabilmesi mümkündür
• KHK çıkarma yetkisi belli sınırlar dahilinde vardır.

Fransa (Yarı Başkanlık)
• Cumhurbaşkanı kamu güçlerinin düzenli çalışmasını sağlar devletin devamlılığını temin eder,
• Ulusal bağımsızlığın, ülkenin bütünlüğünün ve antlaşmalara saygının garantörüdür.
• Cumhurbaşkanı Başbakanı atar. Başbakan tarafından Hükümetin istifasının sunulması üzerine görevine son verir. Başbakanın önerisi üzerine Hükümetin diğer üyelerini tayin eder ve bunların görevine son verir.
• Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kuruluna başkanlık eder.
• Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanlarının görüşünü aldıktan sonra Millet Meclisini feshedebilir.
• Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulunda görüşülen kararname ve kararları imzalar.
• Devletin sivil ve askeri görevlilerinin atamasını yapar.
• Cumhurbaşkanı, silahlı kuvvetlerin başıdır. Milli Savunma Yüksek Kurul ve Komitelerine başkanlık eder.
• Cumhurbaşkanı bireysel af yetkisine sahiptir.
• Cumhuriyetin kurumları, milletin bağımsızlığı, ülkesinin bütünlüğü veya uluslararası taahhütlerin yerine getirilmesi ciddi ve ani biçimde tehdit edildiği ve anayasal kamu güçlerinin düzenli işleyişi bozulduğu zaman Cumhurbaşkanı, Başbakanın, Meclis Başkanlarının ve Anayasa Konseyinin resmi görüşlerini aldıktan sonra, bu şartların gerektirdiği önlemleri alır.

ALMANYA (PARLAMENTER SİSTEM FEDERASYON)
• Federal Cumhurbaşkanı, aksine bir yasa hükmü olmadıkça federal yargıçları, federal memurları, subay ve astsubayları atar ve görevden alır.
• Federal Cumhurbaşkanı, münferit hallerde Federasyon adına özel af hakkını kullanır.
• Federal Meclis veya Federal Konsey, Anayasayı veya diğer bir federal yasayı kasten ihlal ettiği gerekçesiyle, Federal Cumhurbaşkanını Federal Anayasa Mahkemesi önünde dava edebilirler.
• Federal Cumhurbaşkanı, Federal Şansölye seçilmesi için adaylardan birini Meclise önerir. Milletvekillerinin oylarının çoğunluğunu alan adayı Federal Şansölye atar ve Şansölyenin Federal Meclisten güvensizlik oyu alması durumunda onu görevden azleder.
• Federal Cumhurbaşkanı, Federal Şansölyenin önerisiyle federal bakanları atar ve görevden alır.
• Federal Cumhurbaşkanı, Anayasa hükümlerine göre kabul edilen kanunları imzalayarak onaylar.
• Federal Cumhurbaşkanı, aksine bir yasa hükmü olmadıkça federal hâkimleri, federal memurları ve subaylarla astsubayları atar ve görevden alır. Cumhurbaşkanı bu yetkisini başka makamlara devredebilir.
• Federal Şansölye nitelikli çoğunlukla değil de salt çoğunlukla seçilmişse, Federal Cumhurbaşkanı seçilen Federal Şansölyeyi atama ya da Federal Meclisi feshetme hakkına sahiptir.
• Federal Cumhurbaşkanı, münferit hallerde devlet adına özel af hakkını kullanır. Bu yetki başka makamlara da devredilebilir.

Türkiye (Cumhurbaşkanlığı Sistemi)
• Cumhurbaşkanı Devletin başıdır,Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır,
• Bütçe kanun teklifi hazırlamak,
• Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.
• Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.
• Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.
• Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul eder.
• Milletlerarası antlaşmaları onaylar ve yayımlar.
• Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır.
• Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar.
• Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder.
• Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir.
• Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Sınırlıdır bu yetki
• Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar.

Üst düzey kamu yöneticileri kimlerdir? Bakan Yrd-Müsteşar-Genel Md-Daire Bşk-Müdür-Şef-Uzman-Uzm Yrd-Personel hiyarşisinin neresinden başlıyor?

1- Kamu kurum ve kuruluşlarında Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Başkan, Kurul Başkanı, Kurul Başkan Yardımcısı, Kurul Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Büyükelçi, Vali, Kaymakam, Bölge Müdürü ve İl Müdürü.
2- Ayrıca, 2451 sayılı Kanun kapsamında yer alan yönetici atamaları ile 2477 sayılı Kanun kapsamındaki yönetici atamalarını da bu kapsamda üst düzey kamu görevlisi tanımı içerisine sokabiliriz.
3- Yine teşkilat kanunlarına göre yapılan yönetici atamaları da bu bağlamda üst düzey kamu görevlisi tanımı içerisine girecektir.
4- Başka hangi unvanların üst düzey kamu yöneticisi tanımı içerisine gireceğini çıkarılacak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi belirleyecektir.

TBMM'yi temsilen TSK Başkomutanı dır'dan direk TSK başkomutanı'na geçiyoruz. Acaba diğer ülkelerde nasıl? Direk mi yoksa bir yeri temsilen mi?

Rusya ve Amerika'da devlet başkanı, Almanya'da Federal Savunma Bakanı, İngiltere'de yasa olarak kraliçe fakat başbakan fiili başkomutanlık yapıyor. Genel bir değerlendirme yapılacak olursa monarşilerde hükümdar, parlamenter demokrasilerde başbakan ya da meclis, başkanlık ve yarı başkanlık sistemlerinde devlet başkanı

Anayasada münhasıran kanunla düzenlemesi öngörülen alanlar nelerdir? Tam liste halinde alabilir miyiz? ve CB kararname ile neleri düzenleyebiliyor, neleri düzenleyemiyor liste halinde anlatırmısınız?

Kural olarak temel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı düzenlemeler ancak ve ancak kanunla gerçekleştirilebilir. Fakat bu sorunun cevabinda böylesi bir liste yapmak pek mümkün değil çünkü ayrıca ve uzun bir araştırma konusu

CHP'nin 30 soru 30 cevap metnini, eleştirel olarak madde madde ele alırmısınız?

CHP'nin metni baştan aşağı çarpıtma ve yanlış yönlendirmelerle dolu. Bizim izahlarimiz zaten CHP'nin metnini yanlışlar nitelikte. Bunları tek tek curutmekle uğraşmanın boşuna bir çaba olduğunu ve bize zaman kaybettireceğini, CHP'nin zemini kendine doğru çekmesine müsaade edeceğini düşünüyorum

Niye bu kurala giyotin diyorlar? Giyotinde celladın kafası gitmiyor ki? Meclisin seçimlerin yenilenmesi kararı alması 3/5 kuralına bağlanıyor, yani hükümeti düşürmesi. Şu anda güvensizlik için gereklilik salt çoğunluk yani 1/2+1 değil mi? Neden zorlaştırdık? Birde CB %51 ile göreve gelip seçim yenilenmesine kendisi karar verebiliyorken, meclis neden salt çoğunlukla veremiyor? Gazi meclise haksızlık değil mi?

Giyotin kuralı, hükümetin istediği yasaları geçirecek gücü olmamaya basladiginda düşürülmesini öngören bir kavramdır. Yeni değişikliklerle de eğer Cumhurbaşkanı meclisteki gücünü kaybeder, meclisle çalışamaz hale gelirse meclisin hükümeti dusurme ve seçime gitme yetkisi vardır. Bu durum, sistemin kilitlenmesini engelleyecektir. Yaşama ve yürütme erklerinin uyumlu çalışmaması halinde milli iradeye başvurulur. Cumhurbaşkanının secilememesi yahu meclis aritmetiginin Cumhurbaşkanı lehine değişmesiyle sistem tekrar çalışır hale gelir. Milletin desteğine sahip olan taraf, diğer erkin kellesini böylece ucurmus olur. Giyotin denmesinin sebebi budur. Yetkiler karşılıklı da olsa olayın sonunda taraflardan sadece biri kaybedecektir

İkinci dönemi içerisindeki CB'nının seçim yenilenmesi halinde tekrar aday olmaması ilkesel olarak gerekmiyor mu?

Yeni Anayasa’da açık bir şekilde, “Aynı kişi 5’er yıllık olmak üzere toplamda 10 sene(2 dönem) CB’lik yapabilir” demektedir. Aynı şekilde Y. Anayasa’da bir CB’nin 2.döneminde Meclisin kararı ile erken seçime gidilmesi üzere tekrar seçilebileceği yazmaktadır. Partimiz Y.Anayasa için “Tek adamlığa karşı olacak bir Anayasadır” demektedir. Gerçekten’de bir kişinin en fazla 10 sene başkanlık yapıp daha sonra seçilememesi tek adamlığın önüne geçmektedir. Çünkü şuan ki sistemde bir başbakanın seçilme sınırı yoktur ve bunun ülke siyasi tarihinde çokça örnekleri mevcuttur. Ak Parti kurulurken 3 dönem kuralını getirmesinin bir gerekçeside bu durumdur. Ancak, 2. Döneminde olan bir CB’nin OHAL, savaş, ciddi doğal affetler, ülkenin belli bir konuda açmaza sürüklenmesi vb durumlar haricinde 3. Kez aday olup seçilmesi doğru olmaz kanaatindeyim. Özellikle, bu anayasa değişikliğini meclis ve ülke gündemine sokan partimizin bu konuda daha hassas olması gerekmektedir. Sonuç olarak İkinci dönemi içerisindeki CB'nin ilkesel olarak seçim yenilenmesi halinde tekrar aday olmaması gerekmektedir.

HSYK nedir? ne iş yapar? Hakimleri savcıları yargıçları kim seçer? HSK benzeri yapıları dünyada kimler atar? Birde mevcut durum ile yeni önerilen durumu tablo ile karşılaştırır mısınız?

HSYK

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)), Türkiye Cumhuriyeti'nde adli ve idari hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama, nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme veya görevden uzaklaştırma işlemlerini yapan yüksek yargı kurumu.

Adalet Bakanı Kurulun başkanı, Müsteşarı ise tabii üyesidir. Kurulun diğer üyeleri ilk derece adli yargı hâkim ve savcılarının kendi aralarından seçtikleri yedi, ilk derece idari yargı hâkim ve savcılarının kendi aralarından seçtikleri üç, Yargıtay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından seçtiği üç, Danıştay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından seçtiği iki, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından seçtiği bir ve cumhurbaşkanının hukukçu akademisyenler ve avukatlar arasından seçtiği dört üyedir.

HSYK, ülkemizdeki hakim ve savcıların nerede görev yapacağını, hangi hakimin hangi mahkemeye bakacağını belirleme özelliğiyle oldukça kritik bir kurumdur. Ayrıca şartları sağlayan hakim ve savcılar arasından Yargıtay ve Danıştay üyelerini, yani yüksek mahkeme üyelerini seçer.

HSYK'da Teftiş Kurulu ve Genel Sekreterlik adında iki adet hizmet birimi vardır. Teftiş Kurulu hakim ve savcıların denetimlerini, soruşturmalarını yapar. Yani bir hakim-savcıya not verir, kademe ilerlemesinde önemli olan puanlarını düzenler. Genel Sekreterlik Kurulun sekreterya işlemlerini gerçekleştirir.

Mevcut HSYK, her görüşten hakim ve savcıyı bünyesinde barındırmaktadır. Yargıda Birlik Derneği çatısı altında oluşturulan bu yapı FETÖ destekli adaylara karşı 2014 seçimlerini kazanmış bulunmakta olup görev süresi referandumun kabul edilmesi durumunda sona erecektir.

Yeni Anayasaya göre üye sayısı 22’den 12’ye indirilecek olan HSK’nin(Yeni AY’de ismi HSK olmuştur.) üyelerinin 4’ünü Cumhurbaşkanı, yarısını da TBMM seçecek. Geriye kalan 2 üye Adalet Bakanı ve müsteşarıdır. Bu kişilere “Doğal Üye” denmektedir. TBMM’nin seçeceği 7 üyenin 3 üyesi Yargıtay üyeleri, 1 üyesi Danıştay üyeleri, 3 üyesi üniversitelerin hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından belirlenecek. Hakim ve savcıların kendi aralarından üye seçme yetkisi bu Anayasa taslağına göre bulunmamaktadır.

Çok önemli bir ayrıntıya dikkat çekmek isterim, Y.Anayasa’da seçilecek olan HSKüyelerinin 7 tanesi meclis tarafından seçilmesi “zaten 4 üye direk CB tarafından seçiliyor, meclis tarafından seçilecek 7 üyede CB’nin genel başkanı olduğu partinin meclisdeki çoğunluğu kullanılarak seçilmesinden kaynaklı toplamda 11 üye CB tarafından seçilecektir” gibi yoğun eleştirilere maruz kalmıştır. Bu gibi eleştiriler tamamen haksız ve yanlış eleştirilerdir. Şöyle ki ; Y.Anayasa’da meclis ancak 2/3 çoğunluğu bulduğu taktirde HSK üyeleri atanabilecektir denmektedir. Bu sayı şuanki Mv sayısı ile 367’dir yani Ak parti + Mhp nin vekil toplamları dahi bunu karşılamıyor. Y.anayasa’da ise bu oran 400’e tekabül etmektedir. Yani bu demek oluyor ki milletin vekilleri toplu bir uzlaşı sonrası (ki tam demokrasi buna denir) bu üyeleri atayabilmektedir. Eğer uzlaşma olmaz ise bu üyeler KURA yöntemiyle seçilecektir. Yani CB’nin 7 üyeyi istedği gibi seçme gibi bir durumu yoktur.


Bütçe hükümlerinin artık tek bir maddede düzenleniyor olması neden bir kazanım, neyin bir gerekçesi?

Bütçe kanunu’nun tek bir maddede düzenlenmesi’nin amacı daha hızlı hareket etmektir. Başbakan Binali Yıldırım “Anayasa değişikliği, zaman ekonomisi sağlayacak” diyerek bu konuyu ve genel çerçevede Y.Anayasa’yı bir anlamda özetlemektedir. Bütçe Kanunu’nun onaylanası için harcanan zaman ve bürokrasi ağı bir anlamda bertaraf edilerek zaman tasarrufu sağlanacaktır. Örneğin ABD’de Obama’nın 2016 sunduğu bütçeyi kabul ettirememesi büyük sıkıntılara neden olmuştu. Çoğu kamu kurum/kuruluşu çalışmayı durdurmuş ülke ekonomisi ciddi zararlar görmüştür. Y.Anayasa’nın 15. Maddesine göre “ Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır” Bu maddeyle bütçe kanununun kabul edilmemesine karşılık bir önlem alınmıştır. Mevcut sistemde Bütçe Kanunu’nu hükümet meclise sunmaktadır. En son CB’ye gider. Ancak CB’nin bu bütçeti veto etme yetkisi yoktur.

ABD’de Bütçe SüreciBütçe ve Yönetim Ofisi, büyük bir kısmı meslek mensubu olmak üzere 600 civarında görevliyi istihdam eder. Prestijli bir konumu olan Başkanı dahil olmak üzere, üst düzey görevlileri Devlet Başkanı tarafından atanır.
ABD Başkanı on beş bakan görevlendirir. Bakanlar, bakanlıkları bünyesindeki birimlerden sorumlu birkaç bakan yardımcısı tarafından desteklenir. Onların altında ise ilgili bakanlık bürokrasisi yer alır.
Bütçenin Kongre’ye gönderilmesinden önceki süreç şu şekilde gelişir:

Nisan: OMB Planlama Rehberi’ni yayımlar.

Haziran/Temmuz: OMB, harcamacı kuruluşların bütçe tekliflerinde yer vermeleri gereken bilgilerle ilgili A-11 Sirküleri (Circular A-11) adıyla ayrıntılı bir rehber yayımlar.

Temmuz/Eylül: Harcamacı kuruluşlar bütçe tekliflerini hazırlayarak OMB’ye sunarlar

Ekim/Kasım: OMB, Bakanlıklara verilecek toplam bütçe büyüklüğüne Sonbahar Gözden Geçirmesi (Fall Review) sonrasında karar verir. Kasım Aralık: Bütçeye itiraz süreci işler ve son kararı Başkan verir.

Aralık/Ocak: OMB ve harcamacı kuruluşlar Kongre’ye sunulmak üzere bütçe dokümanlarını tamamlarlar.

Şubatın ilk Salı Günü Öncesi: Başkan bütçeyi Kongreye sunar. Amerika’da bütçe sürecinin başlaması, Başkan’ın bütçeyi Kongre’ye sunmasından dokuz ay öncesine ve mali yılın başlamasından da on sekiz ay öncesine tekabül etmektedir. Bütçe sürecini başlatan ve Nisan ayında yayımlandığı için Nisan Rehberi olarak da bilinen OMB’nin hazırlayıp kurumlara gönderdiği Planlama Rehberi, harcamacı birimlerin bütçe tekliflerinde yer alması gereken belirli yönetsel ve program niteliğindeki konulara ve bütçe sürecine ilişkin bilgileri içerir.

Partili CBaşkanlığı konusunun dünyada örnekleri? Nerde partili Nerde partisizdir?

Partili cumhurbaşkanlığı gerek yetkileri, gerek yapısı itibariyle yarı başkanlık modeline benzemektedir. Başbakanlığın olmayışı dışında yetkiler birbirine benzer. Özellikle Fransa, Rusya, Ukrayna ve Mısır gibi ülkelerde uygulanır.

Yeni sistem terörle mücadelede önümüzü nasıl açacak? Şu an yapamadığımız neyi rahat yapacağız?

Terörle mücadelede en kritik nokta hızlı karar alma ve kararı uygulama aşamalarıdır. Cumhurbaşkanlığı sisteminin güçlü lider ve kuvvetli yürütme anlayışıyla hızlı karar alarak terörle mücadelede etkin yasalarla mücadele sürdürülebilecek. Bürokratik engellemelerin karar alma sürecine engel olmasının önüne geçilecek.

Yeni Sistemde devleti tekrar yapılandıracak mıyız? Bunun vatandaşa katkısı ne olacak?

Yeni sistemde bürokrasi ve kısmi olarak yargıdaki atamalara cumhurbaşkanın direkt dahliyle devlet içindeki yapılandırmalar seçilmiş cumhurbaşkanının insiyatifine bırakılmaktadır. Böylece bürokraside kadrolaşma ve yıllarca süregelen kırtasiyeci zihniyetin önüne geçilebilecek, seçilmiş cumhurbaşkanının devleti yönetirken birlikte çalışmak istediği bürokratlar basit bürokratik engellere takılmadan aranabilecek. Cumhurbaşkanı halkın oyuyla seçilmiş olduğu için devletin bu noktada dizaynı halkın iradesinin tam anlamıyla temsili de demek oluyor. Bunun vatandaşa katkısını şöyle açıklayabiliriz. Yürütmenin yani icraatin başı olan Cumhurbaşkanı bürokrasideki atamalarla kalıplaşmış kırtasiyeci ve verimsiz bürokrasi yerine, icraat yapan bürokrasinin devlete sirayet etmesini sağlayabilecek. Yürütmenin seçtiği bürokrasiyle birlikte yürütme/bürokrasi uyumu sağlanarak icraatte devamlılık süregelecek. Vatandaşın işleri bu noktada kolaylaşacak.